Пробуждане на Озареното Сърце

Бележка от Друнвало Мелкизедек

Тук, Съединените Щати, както и в други страни с приоритет на лявата половина на мозъка, ние сме представили първо учението на лявата половина на мозъка, което е без емоционално излекуване, защото тези страни имат много трудности при разбирането на женския път. В много случаи, те просто отхвърлят лесния път. Затова, ние въведохме първо мъжкия път ( за да привлечем вниманието им). Но сега, след като имаме твоето внимание, и ти започваш да учиш този път, намирам за нужно да ти кажа, че първо трябва да знаеш, или поне в даден момент по този път, че трябва да започнеш да изучаваш женския път.

‘Емоционалното излекуване е жизненоважно” ако наистина искаш да намерош просветление в този свят. НЯМА начин да го заобиколиш. Веднъж като започнеш да разбираш за по-висшите светове, ти сам ще спреш развитието си след един момент, докато не се случи това емоционално излекуване.Съжалявам, но така стоят нещата. Не може да правиш Мер-Ка-Ба или друг вид медитация в някаква истинска степен на успех, ако емоционалното ти тяло не е балансирано.

Моето предложение е да си вярвап и да се отвориш за възможността някой да дойде в живота ти и да ти помогне с твоите емоционални дисбаланси ( ако не ги осъзнаваш). Почти винаги има нужда от външна помощ. Ние обикновено не можем сами да видим проблемите си, и това е едно поле от човешкия опит, където външната помощ е наложителна.

Само когато човек е в относително здравословен емоционален баланс, само тогава той може успешно да функционира чрез Мер-Ка-Ба.

-Друнвало Мелкизедек

Bezár