Пробуждане на Озареното Сърце

Божественото Женско и Предшестването на Равноденствията

Този цикъл се появява в човешките взаимоотношения между мъжа и жената. Той се наблюдава и в малки цикли, които дори не можем да видим, като тези между протоните и неутроните в атома. И определено се случва и в по-големите цикли във вселената

Един от тези по-големи цикли включва Предшестването на Равноденствията. Нашата планета и огромен брой по-малки цикли на нея са зависими от този по-голям цикъл на Земята.

Предшестването е просто малка промяна в оста на Земята, за която са нужни по-малко от 26,000 години да бъде завършена. . Бавно, през тези 26,000 години Земята се движи през всички дванадесет съзвездия ( тринадесет, ако броим Орион).

Това, което ни интересува е как природата на този цикъл е свързана с Женско/Мъжкия цикъл на човечеството. Древни духовни традиции, като тези на Индия и Тибет, са открили, че когато оста на Земята започне да се отдалечава от центъра на галактиката, мъжкият принцип взема контрол над човечеството и ни закриля, докато ние ‘заспиваме’ за 13, 000 години.

И обратно, когато цикълът си смени посоката и започне да се движи към центъра на галактиката, женският принцип поема контрола от мъжкия, и тя ръководи човечеството за следващите 13, 000 години.

Образът на Земята като наполовина черна ( нощно време) и наполовина бяла ( дневно време) във всеки един момент, и образът на човечеството, в което половината свят спи, а другата половина са будни, са малки примери за това по-голямо Предшестване на Равноденствията, когато заспиваме за 13,000 години и после се събуждаме за 13,000 години. И в двете е изразена една и съща динамика.

И просто така се случва, че сега оста на Земята е точно в тази позиция, когато женското започва да контролира човечеството – и човечеството започва да се пробужда.

Виждаме това както виждаме как феминисткото движение става все по-уверено и по-уверено. Жените навлизат в сфери, които са били доминирани от мъжете в продължение на векове, каквито са публичните офиси, армията, бизнесът, и всички други промени, на които сме свидетели.

Може ли да има жена в Белия дом? Това е много реална възможност, сега, докато само преди няколко години никой не би си го и помислил. Управлението в моя роден щат Аризона е почти изцяло в ръцете на жени, и това е вероятната картина на бъдещето.

Индия и Тибет са съгласни, че като навлизаме в тази нова фаза на Предшестването на Равноденствията, женското не само поема контрол над делата на човечеството, но и то е това, което ни води обратно към светлината. Тя, жената, е принципът, който води към по-високото съзнание.

С други думи, човечеството започва да се пробужда и ще продължава да се събужда за 13, 000 години.

Това не е ‘нещо добро’ или ‘нещо зло’, това е просто природата на цикъла, който Бог е създал. И колкото по-скоро осъзнаем природата на тази нова половина от цикъла, толкова по-скоро човечеството ще намери мир и равновесие.

Време е старото да си отиде. Мъжете, които са контролирали света за хиляди години назад, трябва да признаят истинската нужда женското да влезе в нашите световни дела. Без този нежен и хранещ аспект на женското в световните събития, човечеството и Земята, в този момент от цикъла, биха продължили да страдат. Защото всичко в тези цикли е в името на разновесиято.

Но за мен и за тези, които разбират Предшестването на Равноденствията, е абсолютно неизбежно женското – Божественото Женско – да не продължи да влияе на позициите, които Божественото Мъжко е държало толкова дълго време, докато най-накрая дойде новата зора за новия цикъл на човечеството.

И сега, за 13, 000 години, ние ще продължим да ставаме по-силни и по-съзнателни за способностите на човешкия потенциал. Животът в равновесие е почти отвъд човешкото въображение. Казвам ‘почти’, защото Божественото Женско ще ни отведе до ръба на това, което считаме за възможно – и след това отвъд него, където тя ще ни отведе в Последния Цикъл, не в кръг на повтаряемост, а в една вечно разширяваща се спирала.

И тогава, разбира се, след 13, 000 години, Божественото Мъжко отново ще си върне контрола, да ни защитата от мрака и нашето несъзнавано ще заспи отново.

Ок, Мамо, сега е твой ред. Ето я факлата. Ние вярваме в теб. И нека Бог благослови твоята чиста женска мъдрост.

В любов и услуга,

Друнвало

Bezár