Пробуждане на Озареното Сърце

Ние сме Ангели

Релефи на ангели са открити в древните градове на Месопотамия и са били описани в Шумерските клиновидни цилиндри и глинени плочки в най-старите текстове познати на Земята.

Ангелите се асоциират с Християнската, Еврейската и Ислямската религия, бидейки едно от нещата, спрямо които и трите споделят общо мнение. Евреите дори категоризират ангелите в 72 ордена.

И от другата страна на Атлантическия океан, в Акрополиса Ек Балан, в Юкатан, можем да видим релефи на ангели, които са били издялани от древните Маи. Всъщност, ако се задълбочим във феномена на ангелите в Древността, ще открием, че те са маркирали човешката цивилизация на много места и в различни периоди.

Така че има исторически доказателства, че ангелите, или поне вярата в ангелите, съществува от началото на познатата ни история.

За мен обаче не е въпрос на вяра. Знам със сигурност за тяхното съществуване.

Моите Срещи с Ангели

Както много от вас са чели в първата ми книга Древната Тайна на Цветето на Живота, том първи, много отдавна, през 1971, ангелите се явиха за първи път пред мен.

Аз медитирах с тогавашната си съпруга, когато те се появиха и на двама ни, неочаквано, в стаята, където бяхме седнали. Бяха два, много високи и двамата, единият зелен, а другият в ултравиолетов цвят.

Ангелите ни погледнаха и ни проговориха. Те започнаха със следните думи: „Ние не сме нещо отделно от вас. Ние сме вие.”

От този момент нататък моят живот се промени изцяло. Ангелите продължиха да ми се появяват, и оттогава насочват стъпките ми в живота.

Атрибути на Ангелите

Ето някои основни факти, които съм научил за ангелите през последните 32 години, откакто те ми се представиха.

1. Всяко човешко същество има поне два ангела, които са директно свързани с него. Някои от нас имат и повече.

2. Ангелите нямат форма. Те ни се появяват по различен начин, според това в какво и как вярваме.

3. Ангелите използват манифестацията си като средство да установят контакт с нас. Това е така, защото на нас, човеците, ни е невероятно трудно да установим комуникация с ‘по-висши’ същества и да повярваме в тази комуникация, ако не можем да ‘видим’ или поне да си представим с кого говорим. Образът на човекоподобни същества с крила не е естественото състояние на ангелите, но те често я използват, защото тя ни е най-лесна за възприемане.

4. Ангелите живеят в друго измерение, но могат да влязат в този свят.

5. Ангелите, които са свързани с теб са буквално теб самия на друго ниво на съществуване. Те не са ‘нещо друго’ или ‘някой друг’, отделен от теб. Ангелите са тези, които сме ние.

За мен, ангелите са това, което е описано в много духовни традиции като По-Висшото Аз. Както съм учил, и както съм го преживял, ние съществуваме на много други физически нива на живот. И аспектите на Аз-а в тези различни други нива, са наречени, колективно, нашето „По-Висшо Аз.”

От тази гледна точка, нашето По-Висшо Аз има По-Висшо Аз, и така нататък, по цялата верига, която стига до Бог, Източникът на Живот.

И ангелите са най-близката връзка на човечеството в тази верига на съзнанието. Също – и може би най-важно – от всички по-висши същества, ангелите са най-лесните да бъдат възприети и да бъдат заговорени.

Христос, Синът на Бог, е говорел с ангелите. Също така и Мойсей, Мохамед, и Авраам.

И също така ти можеш да го направиш.

Как да Комуникираш с Ангели

Тъй като сме били предупредени и от Маите и от Хопите, че периодът между средата на Август до края на Декември 2003 може да доведе до неочаквани Земни промени ( които разбира се могат да се случат или да не се случат, в зависимост от колективния сън на човечеството), може би сега е идеалнот време за теб сега да потърсиш и да получиш помощта и насоките на твоите ангели.

Как се прави това? Първо, ние трябва да възприемем реалната възможност, в противен случай нашето неверия ще спре съзнанието ни да направим контакта. Вярвата сама по себе си не е достатъчна – тя само ни отваря към възможностите – но е основната първа крачка.

Второ, ние трябва да ангажираме всичките три от нашите първични тела, когато се отворим за ангелско посещение. Ако някое от тези три тела не е напълно ангажирано с този процес, нищо няма да се получи. тези три първични тела са Менталното, Емоционалното и Физическото.

Нашето Ментално Тяло трябва да се отвори да ‘види’ ангелите, но това виждане ще бъде обяснено сега, за да няма никакво объркване. „Виждането” може да бъде външно – в 3D пространството около нас – но това не е нужно. То може да бъде вътрешно, в съзнанието ни. Това няма значение за ангелите.

Също така, „виждането” за някои хора включва женския начин, който ние наричаме ‘чувстване’. При чувстването, човек не вижда реално ангела визуално, но чувства ангелското присъствие. И в това чувстване, въпреки че ние никога не ‘виждаме’ ангелите реално и директно, ние общуваме с тях напълно.

Отново, дали виждаме, чувстваме или вътрешно си представяме ангелите няма значение. Всички начини са еднакво валидни, и повечето хора използват по малко от всеки начин.

Емоционалното тяло също трябва да бъде активирано. Трябва да усетите емоцията – каквато и да е тя за вас – сякаш ангелът или ангелите стоят в стаята ви и вие ги виждате с вашето вътрешно зрение. Без тази емоция, нищо няма да се получи.

Последно вашето Физическо тяло трябва да бъде ангажирано. Вие трябва да изпитате усещането в тялото си, което бихте имали ако ангел физически се появи в стаята ви – потокът на адреналин във вените ви, ускореното биене на сърцето, и така нататък.

Ти казваш, „Как мога да направя това, ако моят ангели или ангели не ми се появят наистина?” За това се изисква практика и умение, но без участието на трите ти тел, е много малко вероятно да бъде способен да общуваш с тях.

При едновременното активиране на твоите три първични тела, ти отваряш канал между теб и твоите ангели, и те наистина могат да ти се появят и да ги почувстваш.

Веднъж ако това ти се случи, дори еднократно, твоят живот ще се промени завинаги, тъй като твоите ангели – тоест ти на по-високо ниво на съществуване – ще бъдат способни да те направляват по начин, по който никой друг не би могъл.

Ангелите и Идващите Времена

Каквото и да се случи през следващите четири мееца, ние очевидно навлизаме във време на голяма промяна. И в това време, да направиш връзка между себе си и твоите ангели може да бъде и най-важното случване в твоя живот.

Ясни и точни направления по време на тези времена, в които сме в момента, е по-ценно от всичко друго, което притежаваш и от всяко друго знание, с което си се сдобил досега.

Ангелите ще донесат в живота ти ясни и точни направления. Но още по-важно, те ще ти донесат мъдрост много отвъд възможностите на човешкия опит без тяхна помощ.

Моята молитва е тази връзка с твоите ангели да бъде завършена колкото се може по-скоро. Твоите ангели те очакват с широко отворени сърца, с любов по-голяма от всяка друга, която си познал на Земята.

В любов и услуга,

Друнвало

Bezár