Пробуждане на Озареното Сърце

Бялото Братство на Друнвало

Просто кой е Друнвало Мелкизедек? Нека да започна като ви разкажа за пра-пра-пра-пра-дядото на Друнвало, Макиавинда Мелкизедек. Макиавинда е човекът, определен от Галактическия Център да бъде с нас. Той е бил тук с нас от самия момент, когато сме били създадени.

Великото Бяло Братство и това, което може да наричате Великото Тъмно Братство са две тела на съзнателност, които са противоположни във всеки възможен аспект. Макиавинда е бил от Великото Бяло Братство. Великото Бяло Братство прави всичко възможно, за да помогне на нашата еволюция, докато Великото Тъмно Братство прави всичко възможно, за да всели страх и да забави еволюцията.

Силите на тези две братства се балансират, така че нашата еволюция да се случи в точното време, нито прекалено скоро, нито прекалено късно. Погледнато от по-високо ниво – четвъртото измерение или отвъд – това е единството на съзнанието. двете братства са само различни аспекти на Едното, които работят в хармония. Единствената причина ние да ги виждаме като добро и зло е, защото живеем тук долу в полето на поляризираното съзнание. Злото може да направи някой ужасно грозни и отвратителни неща, но на нивото на поляризираното съзнание, това са само уроци.

Поради някои невероятни събития, които са се случили през 1972, Тъмното Братство, които межди другото са знаели какво ще се случи, са изпратили четирима допълнителни свои члена от звездните системи на Орион, докато Великото Бяло Братство също са изпратили четирима от своите в отговор на това. Друнвало е бил един от тях. Той е бил избран заради дългогодишния си опит в Ордена на Мелкизедек в тринадесето-измерното поле. Той е бил там почти от самото начало, което е около 10 билиона Земни години. Той почти не е имал идея за поляризираното съзнание и е изпратен тук, заради своята невинност.

Друнвало е дошъл като ‘новодошъл’. Друг човек е заемал неговото тяло, докато Друнвало е бил готов да го използва. Този човек е предприел определено обучение и тренировки, които Друнвало по-късно да използва. Всичко това е станало с взаимно съгласие. Нелегално е, според вселенския закон на по-висшо ниво, да бъде превзето тяло по някакъв друг начин. Човек, който напуска тялото си, за да дойде Друнвало в него, получава нещо много специално. Друнвало не казва какво точно е било това.

Друнвало може да си спомни всяка миута от неговото пътуване през измеренията, през целия път от тринадесетото измерени долу до третото измерение, за да стигне до тук. Въпреки това, той целенасочен е скрил спомените си от тринадесетото измерение. Според него, да има сега спомен за живота в тринадесетото измерение, би било прекалено болезнено. Няма начин да живееш тук в третото измерение и да поддържаш памет за тринадесетото измерение. Той си спомня как е бил в тринадесетото измерение и как е бил помолен от баща си да слезе тук, спомня си също движението, с което е влязъл в Голямата Празнина, през която е трябвало да премине за да дойде тук.

Той се е движел през Голямата Празнина много дълго време. Той не знае колко точно дълго е било това в Земни време, но най-вероятно е било в продължение на милиони години. Той е продължил да се движи докато светлината не се е появила отново, и в онзи момент и място той бива посрещнат от Макиавинда. Тогава той преминава през центъра на мъглявина, средната звезда в обръча на Орион. Това е една от първичните звездни порти към нива на други измерения. Например, има тринадесет различни звездни порти в нашата галактика, но в средната звезда на обръча на Орион, има една специална. В тази звездна порта, огромна светлина и огромен мрак работят много влизо един до друг. Много от Сивите произлизат точно от тази част на галактиката.

След като преминава през обръча на Орион, Друнвало се насочва към Плеядите. Неговата цел била една много особена четвърто-измерна планета със зелена атмосфера. Той не е имал форма на тази планета, но е бил в пълно съзнание; или неговата форма е била като топка светлина. Той влиза в тялото на бебе и се задържа там за петнадесет Земни години. Скоро той научава, че Плеядите съдържат галактическа вселена. Нейните обитатели живеят в по-високите обертонове на четвъртото измерение, и всяко знание там се постига чрез радост и удоволствие. Всяко обучение използва игрите.

Когато Друнвало научава всичко, което иска да знае за Плеядите, той отпътува към третото измерение през Сириус Б. Този свят е почти само един океан. Сирианците са също в четвъртото измерение, но в по-ниски обертонове отколкото тези от Плеядите. Те не изпитват все още радост и удоволствие в такава степен както Плеядците, но са тръгнали в тази посока. На тази морска планета Друнвало нямал тяло – той бил само съзнание. Там той съществувал закрепен за много голямо съшество – женски кит. Той плувал с този кит в продължение на почти една година, и докато пътувал с нея, тя му разказала историята на Земята. Тя имала цялата памет за Земята в себе си.

Това радостно пътуване приключило, когато трима човекоподобни шест-до-осем метра високи Плеядци дошли и му казали, че е време да тръгва. Те отвели Друнвало до сушата на тази планета и му дали вече готово направено тяло на зрял Сирианец. („Повечето хора в Галактиката не злоупотребяват с телата си, както правим ние” казва Друнвало.) Неговите клетки имали паметта как да управлява Сирианския кораб, който му бил даден.

Друнвало, с екип от 350 члена, се качил на Сирианския кораб и се подготвил за пътуването към Земята. Това включвало пътуване от Сириус Б, през средата на Сириус А. Преминава се успешно само като се нагласят вибрациите с тези на слънцето за да не бъде ‘горещото’ вече горещо. Деветдесет секунди по-късно вече се преминава през Земното Слънце. Това е поради интимната ни връзка със Сириус. Използвайки тази маневра, Друнвало и неговият екип, достигат орбитното поле на Венера, светът, който съдържа расата на Хаторите, най-развитите същества в слънчевата система.

След някои приключени в измерението на Венера (пътешествениците се сблъскали с унищожителен дъжд от сярна киселина), те преминали към Земята и дошли с един обертон по-високо в нашето измерение, така че да не ги видим. Друнвало напуснал Сирианското си тяло и избухнал в топка светлина. Това все още му се струвало като промяна в съзнанието, с други думи, лесно, преди да му се случи истинската промяна в поляризираното съзнание. Той се качил нагоре в четвъртото измерение на Земята и там започнал се изкачава да търси някакви форми на живот. Той най-накрая намерил предците на великите пророци в десетия, единадесетия и дванадесетия обертон на шестото измерение. Той останал при тях и се учил в периода от време между 1819 и 1850.

През 1850 Друнвало се родил като жена в племето Таос в Ню Мексико. Той поддържал това тяло за четиридесет години, и през 1890 той го напуснал съзнателно, само като задържал дъха си. Той се върнал в шестото измерение и останал там до 1972.

На 10 Април, 1972, Друнвало встъпил в своето сегашно тяло. Това станало с един дъх. Духът издишал и Друнвало вдишал. Това било всичко, чисто и легално. Двата духа били говорили за това в продължение на седем до девет години преди това да се случи и били подписали всичко и били получили разрешение да направят това на всички нива.

Друнвало не разказва истории за себе си, за да докаже че е специален. Точно обратното, той прави това, за да ти напомни, да ти покаже колко специален си ти. Помисли си, например, че ти също си учител от по-високо измерение, който е тук на специална мисия. Помисли си, че за да свършиш работа си по най-добрия начин, е било необходимо да станеш колкото се може повече човек – което означава да бъдеш приспан и да забравиш всичко, и в правилния момент ще ти бъде напомнено за твоята истинска природа. Справил си се с първата част перфектно. Сега е време за фаза II.

Друнвало си спомня и това е различното. Той е тук като катализатор, който да ни даде необходимия знак за пробуждане.

Bezár