Пробуждане на Озареното Сърце

Тайната на Тайните

Така или иначе, през този месец ( Август 2003) публикувах нова книга точно по този въпрос. Казва се Да Живееш в Сърцето.

Това, което открих е, че въпреки че директното преживяване е в пъти по-внушително от познанието за Тайната на Тайните, говорейки и четейки за Сакралното Пространство на Сърцето може да подготви съзнанието за тази промяна.

За да помогна тази промяна да бъде осъществена, създадох CD, което ще бъде включено към книгата. То ще те отведе в пространството на сърцето по начин, подобен на този през древните времена, преди хиляди години. Поне това е моята надежда и моята молитва.

Коя Е Тайната на Тайните?

Първо, на светско ниво, това е физическо пространство, което се намира в тялото, което според традицията е или в сърцето или близо до него. Някои традиции твърдят, че то е зад сърцето, според други то е от едната му страна, а според трети – то е пред сърцето. Но повечето смятат, че то е в самото сърце, и аз вярвам в това.

Един аспект е ясен. То не е сърдечната чакра.

Тайната на Тайните е спомената в Еврейската традиция като Сакралната Камера на Сърцето. Упанишадите, Хиндуистките свещени текстове, я споменават като едно Много Малко Място в Сърцето. Понякога я наричат Сакралното Пространство на Сърцето, което е и терминът, който използвам в новата си книга.

Истината е, че може да бъде открито много малко написано по повод на това изключително важно човешко преживяване.

Очевидно е, че в древни времена това пространство в сърцето е било познато и се е влизало в него по време на техните церемонии, което все още се прави в няколко ‘изгубени’ племена в много отдалечени зони на света.

В модерните времена, Институтът HeartMath е първият, който изследва това знание, и в същото време там биват откривана нова информация, която най-вероятно не е била известна дори на Древните.

Според моето виждане и според това на много автентични племена, това Сакрално Пространство съдържа единствената възможност да има някога мир на Земята. Всички политически действия на Земята са взаимствани от Дуалното Съзнание – резултат от Разгрома – и тази форма на съзнание е основана на егото.

Докато егото управлява курса на събитията в този свят, никога няма да има мир. Егото осъжда всяко събитие или като добро или като зло, спрямо собствената си гледна точка, а егото винаги мисли първо за себе си. Докато егото се чувства сигурно и удобно, то не се интересува от това, което се слува с нещата, които му се струват външни на самото него.

Реалността В Сърцето

Сърцето е толкова различно! То възприема света като образ, не като нещо ‘реално’, и вижда всичко едновременно. Сърцето познава само цялостта и Единството, и създава спрямо този начин на възприятие. То никога не би направило нещо, което да е вредно за някого или нещо друго, защото то знае, че няма ‘две’ неща.

Всичко, което съществува е в сърцето. Всъщност, дори да не съществува, то е в сърцето.

Хората, в миналото дори и аз самият, вярват, че любов е думата, която означава това, което е свързано с пространството на сърцето. Празнуваме Свети Валентин с образи на сърце, което представя нашата връзка с любовта и с обичания от нас.

Но според Сакралното Пространство на Сърцето има различни видове любов, и тази любов, която изпитваме към други хора рядко идва от сърцето. Тази любов всъщност идва от нашето емоционално тяло и е контролирана от дясната половина на мозъка.

Тези емоционални състояния са поляризирани, също като мозъка, и имат своя противоположен израз – например, любовта може да се превърне в омраза.

Колко често ви се е случвало да целунете някого, когото обичате много, и десет минути по-късно, казвате в момент на разпаленост „Мразя те!” Това е условна любов. Тя се променя спрямо момента.

Но в Сакралното Пространство на Сърцето има различен вид емоционално тяло, така да се каже, което няма друга противоположна част. Това е ЛЮБОВ, която не познава ограничения, няма условия, и ще съществува завинаги без никакво значение, какво ще се случи.

Тази ЛЮБОВ познава само Единството и създава радост на всеки живот навсякъде.

Откакто сме пропаднали от нашето сърце в нашия разум, ние сме в ада.

И аз се моля някой ден ние да намерим това място в сърцето, защото сам в това най-свещено място ние се събираме като Едно.

Звучи ли ви това като теория на Новото Време, или наистина осъзнавате възможността и силата на това, което толкова много хора днес казват за този скрит свят на сърцето?

Всички световни религии и духовни дисциплини препращат към тази възможност, но повечето от тях са забравили как се влиза в това свещено място. Тези начини, както и повечето древни начини, са били изгубени.

Но както казах в началото, това преживяване никога не може да бъде напълно изгубено, защото то е източникът на човечеството и на самия космос. То може само да бъде разкрито.

Като всяко природно събитие, всяко нещо има своето време. Завръщането на човечеството към сърцето е само въпрос на време.

И запомнете, великите открития на човешкия свят винаги са започвали с един мъж или жена. Ако само един човек – може би ти? – успее да влезе в сърцето на ЛЮБОВТА и започне този свещен процес на сънуването да се създаде нов свят, можете ли да си представите, че ние останалите няма да го последваме един ден?

Закриването е само закриване! Истината е винаги вечна. Чрез един човек, Тайната на Тайните може да бъде разкрита на обикновения свят на ежедневието.

Ти осъзнаваш, че целенасочено съм пропуснал в тази статия всякакви конкретни инструкции за това как се влиза в съзнанието на сърцето. Това е по същата причина, по която древните никога, или рядко, са записвали тяхното познание. Инструкциите стъпка-по-стъпка няма да те заведат там. Това не е нещо, което може да бъде обяснено в рамките на една статия, и ще разбереш, докато четеш това списание, че най-доброто, което някой може да направи е да ти помогне да се подготвиш.

Моля се това, което направих с тази нова книга и това CD, да бъде от помощ. Но истината е, че без обучен учител и оралната традиция, е много трудно да се намери наистина това Сакрално Пространство.

Така че, ако все още имаш нужда от помощ, моля върви на разписанието за уъркшопи на моята лична страница на Drunvalo.net.

Дори в живите уъркшопи ни трябват два дни подготовка преди да се опитаме да влезем в Сакралното Пространство. Но в този контекст, повечето проблеми могат да бъдат преодоляни, и директното преживяване може да бъде осъществено.

-Друнвало

Bezár