Пробуждане на Озареното Сърце

Тот

Той напусна преди около 2,000 години и пътува през различни планети. Той пристигал на планета и оставал там за около сто години, наблюдавайки и учейки как обитателите й правят нещата. После той отивал на друга, докато най-накрая се върнал тук. Неговото обещание било да остане тук на Земята докато ние не достигнем определено ниво на съзнание. Ние вече сме го достигнали, така че Тот напусна тази плането на 4 Май, 1991.

Очевидно, това, което се е случило преди, по време на и след Войната в Залива е било кулминацията на нещо. Светлината на планетата сега е по-силна от мрака за първи път от 16,000 години насам. Макар ние още да не го виждаме. Сега когатао негативността устоява на светлината, което е нейната природа, вместо да я надделее, тя дава повече сила на светлината и ние ставаме по-силни. Така че почакайте!

Най-важното постижение на Тот било да представи писането на планетата. Той бил наречен ‘писателят’ в Египет, защото той записал цялата древна история. Затова и Друнвало е бил изпратен при него. Тот винаги бил бърз да каже, че може да не е и 100 процента точен, но че неговите сведения са доста близо до това, което наистина се е случило.

Друнвало се среща с Тот за първи път през 1972. Той учил алхимия – тоест как да превръща живака или оловото в злато - не за да се правят пари, а за да се наблюдават химическите реакции. Всички химически реакции имат своя паралелен живот на едно или друго ниво. Като се разбира химията и начина, по който се свързват атомите, за да оформят молекулата, и как тези молекули се комбинират на свой ред, можеш да видим в много малки детайли как се случват по-големите операции. Истинската алхимия е първичното разбиране за това как нашето ниво на съзнание се превръща в нивото на съанание на Христос.

Друнвало учил тази система с учител. Един ден те правили медитация с отворени очи. След един час, учителят на Друнвало изчезнал от стаята. За две или три минути напълно различно тяло се оформило пред Друнвало. Този човек бил нисък, около един метър и шестдесет, и изглеждал на около седемдесет години. Обликът му бил древноегипетски и той носил такива дрехи. Друнвало особено си спомня очите му, които били като на дете, много меки, без никаква осъдителност.

Той казал на Друнвало, че има три липсващи атома във вселената и той искал Друнвало да ги намери. Друнвало имал опит, който той няма да опише, в който той разбрал какво означава това. Тот се поклонил, казал благодаря, и изчезнал. Няколко минути по-късно, алхимикът учител се появил отново. Той не знаел нищо за това, всъщност дори си мислел, че е бил там през цялото време.

Друнвало не знаел тогава, че човекът, който му се е явил тогава е бил тот, и не го бил видял до 1 Ноември 1984. По това време те започнали да общуват редовно в продължение на няколко месеца.

Bezár