Пробуждане на Озареното Сърце

Това Няма да ми Навреди / Историята на едно Чудо на Друнвало

Историята на едно Чудо на Друнвало

Друнвало разказа тази невероятна история този уикенд. Той иска да знаете, че това наистина се е случило. Истина е.

Историята се отнася до човек, когото Друнвало среща веднъж и забелязва мигновено, защо човекът бил заобиколен – буквало обгърнат – в заслепителна сфера от ярка бяла светлина.

Друнвало никога не бил виждал човек с такова енергийно поле. Затова и спрял, за да разговаря с него. И те седнали заедно за известно време.

След което станали, поклонили се един на друг и се разделили, всеки по пътя си.

Години по-късно, по време на уъркшоп, който Друнвало провеждал в Япония, същата тази „сфера от светлина” влязла в семинарната зала и седнала. Всички се обърнали да видят този човек. И когато минавал покрай хората, всеки му се поклонил.

„Кой Е това?” попитал Друнвало.

Неговите асистенти от семинара го погледнали с почуда. „Ти не знаеш КОЙ е това?!!” Друнвало казва, че сякаш Робърт Редфорд или президента на САЩ е влязъл в собствената си страна – такава била реакцията. Те просто не можели да си представят, че някой не би могъл да го разпознае.

„Не. Не., не знам кой е този човек. Кой Е той?”

И тогава те му казали.

Оказало се, че това бил най-известният човек в Япония, известен на всеки мъж, жена и дете. Известен с какво? Просто, защото бил жив. Той би трябвало да бъде мъртъв.

Защото той бил в зоната, където е била пусната бомбата в Хирошима през 1945. Той бил толкова близо до нея, че можел да види как бомбата пада.

И той оцелял.

Не само, че оцелял, но и останал цял, напълно невредим. И след което не е страдал от никаква болест, повлияна от радиацията, както и не е имал никакви негативни ефекти от преживяното.

Според хората от семинара в Япония, различни учени изследвали този човек периодично от тогава насам. Последно Друнвало е видял този човек през късните 90те, и той бил напълно цял и без никаква радиация. Така или иначе, като дете, този човек е бил намерен почти до кратера, където била паднала бомбата. И бил напълно непокътнат. Как може това да се е случило?

Невероятната истина за този човек е, че като дете той вярвал, че имал силата и способността да се предпази от абсолютно всичко. Той просто не знае нищо друго освен това.

Когато той видял как бомбата се спуска към земята, той осъзнал, че има броени мигове, за да реагира; той вдигнал ръце нагоре и обявил – с възможно най-дълбоката вътрешна увереност и сила, и със същността на Бог в сърцето си –

„ТОВА НЯМА ДА МИ НАВРЕДИ!”

Времето Наистина Е Настъпило.

Днес, като че ли живеем в Края на Времето, за което всички пророци са ни говорили. Като че ли всичко, за което сме се подготвяли, наистина пристига сега.

За някои от нас, сърцата ни ще ни казват да вземаме предпазни мерки – да съхраняваме храна, да си правим собствените спасителни багажи, да си подсигурим вода за нас и семействата ни. И Друнвало ни е казал, че той усеща, че ние трябва да насочим вниманието си в тази насока, и че като духовни воини е много важно за нас да бъдем нащрек.

И все пак, ние трябва да правим каквото трябва да направим, имайки винаги предвид последния анализ, че Любовта е достатъчна, Ние сме достатъчни.

В Духа на Ма’ат, това е последната истина, която виждаме на този свят, в тази ситуация, по това време.

Ето и сега част от речта на Друнвало от Пророческата Конференция през 1998. Речта е озаглавена:

Любовта Е Отговорът на Всеки Въпрос

...Това, което е истински важно е състоянието на вашето съзнание по времето на този преход. Вашето съзнание може да преодолее всеки физически проблем. Вижте и живейте Единството на Живота.

Ако знаете, че има само един Бог и че всичко живо е интимно свързано заедно, и ако виждате това единство навсякъде, и накрая, ако живеете в това единствено всеки ден от живота си, Майката Земя ще ви пази и ще ви води внимателно към следващия свят. Това е великата тайна на Живота и закрилата, която Майката Природа ще ви даде.

Как се постига това? Като се освободите от старото съзнание за Добро и Зло, което ние трябва да направим, за да можем да преминем към по-висшото съзнание. Старото съзнание вижда себе си като поставено в тяло, и всичко друго и всеки друг като външен на самото него. Този начин на виждане на нещата е илюзия. Хиндите го наричат Мая.

Хермес от Антична Гърция ведъж казал, „Както горе, така и долу.” Този цитат е станал известен, и току-що е доказан и от науката. Макрокосмосът и микрокосмосът се отразяват един друг. По същия начин, един друг цитат е важен: „Както вътре, така и вън.” Вътрешното и външното са свързани.

Сега важната задача е да се осъзнае, че това, което се случва вътре се отразява навън – и обратното. Тази връзка е повлияна от нашите чувства.

Страхът създава едно смалено, свито състояние на съществуване. Любовта създава уголемено, експанзивно състояние на съществуване. Когато се страхуваме и сме свити, външният свят управлява нашия вътрешен свят. Когато сме влюбени и разширени, нашият вътрешен свят управлява външния свят.

Какво се случва когато загубите работа? Започвате да се страхувате, изпадате в съмнения и противоречия, и сякаш целият ви свят се срутва. Колкото повече се страхувате, толкова по-трудно е да си намерите работа.

Обаче, когато сте влюбени и разширени, сякаш всичко се случва естествено правилно. Хората искат вие да работите с тях, защото те искат да бъдат около вас. Има връзка.

Следователно ключът към оцеляването между измеренията е да останете позитивни и влюбени в живота, дори когато външният свят изглежда безнадежден. Познайте съвършенството на Природата. В същото време, също толкова важно е да осъзнаете и да виждате, че Великият Дух/ Природата е жива и съзнателна за вас самите. Развийте общуване с Бог вътре в самите вас. Пример за автентично разбиране на това са Кахуните в Хаваите. Те вярват, че Природата е жива и има съзнание.

Последният ключ е да пренесете тази ‘връзка’ с Природата вътре в самите вас. Оставете вашето вътрешно дете да се появи и да си ‘играе’ с Живота.

Мехер Баба го казва перфектно: „Бъдете щастливи, не се тревожете.” Башар го казва по друг начин. Той казва да бъдете щастливи без причина.

Само вашата детска радост ще ви отведе у дома.

ЗАПОМНИХТЕ ли?

В Любов и Услуга,

Друнвало

Bezár