Пробуждане на Озареното Сърце

Библиотеката

Тот

Той напусна преди около 2,000 години и пътува през различни планети. Той пристигал на планета и оставал там за около сто години, наблюдавайки и учейки как обитателите й правят нещата. После той отивал на друга, докато най-накрая се върнал тук. Неговото обещание било да остане тук на Земята докато ние не достигнем определено ниво на съзнание. Ние вече сме го достигнали, така че Тот напусна тази плането на 4 Май, 1991.

прочетете повече

Друнвало и Мелкизедеките

Въпреки, че вие може да сте способни да пътувате в меркабата до други измерения, ако вашето съзнание не е достатъчно развито, за да се справи в по-високите вибрационни нива, вие няма да бъдете способни да останете там. Определени индивиди, обаче, да успяли да е движат през всички измерения и да останат в съзнание.

прочетете повече

Интервю с Друнвало От Мари Ализон

Мари: По време на нашето последно интервю преди време, ти не изглеждаше такъв оптимист за това, което се случва по света, какъвто си днес. Какво се е променило? Дрънвало: Знам, че ще се справим, защото ни позволиха да видим в бъдещето. Въпреки това, макар че казвам ‘ще се справим’, ние все пак ще трябва да преминем през това ‘иглено ухо’, където всичко изглеждва безнадеждно. И те ( моите наставници) не ми позволяваха да видя какво е то – но нещо се случва и това, което изглежда безнадеждно, всъщност преминава много бързо.

прочетете повече

Смисълът на Безсмъртието

Християнството вярва, че Исус е умрял и неговото тяло се е възкресило в друг свят.

прочетете повече

Старите

Ние търсим бъдеще в нашето пространство, докато забравяме линията на нашето минало. И въпреки това има минало – нашите предци – което съдържа знанието, че трябва да стигнем до звездите.

прочетете повече
Bezár