Пробуждане на Озареното Сърце

Грешни Схващания

 • Аз съм или физически или Не Физически, или жив или мъртъв.
 • Моите родители, защото са били тук дълго преди мен, и защото са мои родители, знаят по-добре от мен какво е правилно и какво не е за мен.
 • Ако се съпротивлявам достатъчно срещу нежелани неща, те ще си отидат.
 • Дошъл съм тук да живея правилно и да повлияя на другите да живеят правилен начин на живот. И това, което е правилно за мен, трябва да бъде правилно и за другите.
 • Щом съм по-възрастен от теб, аз съм по-мъдър от теб, и следователно трябва да ми позволиш да те ръководя.
 • Кой съм аз започва с деня, в който съм се родил физически. Като недостойно Същество, аз съм се родил в свят на борба, за да постигна по-голямо достойство.
 • С много усилие и работа, аз мога да постигна всичко.
 • За да бъдеш в хармония с някой друг, трябва да искаш и да вярваш в едни и същи неща.
 • Пътят към моето щастие е чрез моите действия. Ако се чувствам зле, мога да се почувствам по-добре ако направя определени действия. Аз мога да се фокусирам върху ситуация, която смятам за причината за това да се чувствам зле, и да си тръгна от нея. И веднъж далече от нея, аз ще се почувствам по-добре. Мога да имам каквото поискам, ако напускам това, което не искам.
 • Не мога да имам всичко, което поискам, затова трябва да се откажа доброволно от някои важни за мен неща, за да получа други.
 • Ако напусна нежелана ситуация, ще намеря това, което търся.
 • Има един краен контейнер с източници, в който всички ние бъркаме със собствените си желания и искания. Следователно всеки път, когато изпълнявам мое желание, лишавам някой друг от неговото. Цялото изобилие, всички източници, и решения вече съществуват, просто очаквайки да бъдат открити; и ако някой друг стигне първи, всички ние останалите сме лишени от възможността за това откритие.
 • Има правилни и неправилни начини да се живее. И всички хора трябва да намерят и да се съгласят с един единствен правилен начин на живот, и тогава този правилен начин ще бъде подсилен.
 • Има Бог, Който разсъждавайки над всичко, е достигнал до окончателно и правилно заключение относно всичко.
 • Ти не можеш да знаеш, докато си в това физическо тяло, истинската награда или наказание за своите физически действия. Наградата или наказанието ще ти бъдат показани след твоята физическа смърт.
 • Като събираме информация за проявленията и резултатите от начина на живота на хората, които са живяли и живеят на земята, ние можем ефективно да ги подредим в групи на абсолютно правилни и абсолютно неправилни. И веднъж като сме направили тези заключения, ние простро трябва да ги подкрепим. И когато направим така че всички да се съгласят с тези заключения – и още по-важно, когато ги накараме да се съобразят с тях – тогава ще познаем хармонията на Земята.
 • Само много специални хора, като основателя на Нашата група, могат да получат правилното послание на Бог. И затова всички други послания на всички други пророци са грешни.
 • Като изключим всички нежелание елементи от нашето общество, ние можем да ги елиминираме. И в тяхното отсъствие, ние ще бъдем по-свободни.
 • Добра връзка е тази, в която преобладаващото намерение на всеки въвлечен човек е да намери хармония и съгласие с другите.
 • Когато се фокусирам върху неща от физическия свят, аз съм по-малко Духовен.
 • Моя работа, като родител, е да имам всички отговори, за да мога да ги преподам на децата си.
 • Мога да критикувам успели хора и все пак да постигна моя собствен успех.

Източник: Спиралата на Естер и Джери Хикс

Player

Bezár