Пробуждане на Озареното Сърце

С вкус на учебния материал

Много от вас познават и са чели „Древната Тайна на Цветето на Живота” на Друнвало, в която той разкрива сакралната геометрия и Мер Ка Ба, преди всичко във връзка с цялостното енергийно поле на човек и отношение му към Всички същества.

От 2006 г. насам съм провел 134 курса по „Цветето на Живота - в Унгария, Румъния, Словакия, България и Чехия.

За да продължи книгата си „Цветето на Живота” и семинарите по нея, Друнвало лично споделя знанието си на уъркшопа Земя-Небе-Сърце. Той разкрива как да свържем сърцето с Мер Ка Ба, за което може да открием информация и в следващата му книга „Да Живееш в Сърцето”.

През 2010 г. след молба от Възнесените Учители да сподели тази информация с човечеството по по-прост и разбираем начин за всеки, Друнвало продължава да навлиза още по-дълбоко в Пространството на Сърцето.
В края на 2011 г. Друнвало сертифицира почти 100 нови учители, които да предоставят новата информация на света. Официалното име на семинара е „Пробуждане на Озареното Сърце”. Това е Божествена информация за това как да навлезем в Сакралното Пространство на Сърцето, в което можем да открием Състрадателна Божествена Любов към Целия Живот. Именно там Мечтите ни се превръщат в Реалност. Именно там Любовта е Светлина. Именно там ние Живеем в Обединеното Съзнание. Това е наистина Следващата Стъпка в Процеса по Възнесение, през който минава тази планета и всичко живо на нея, дори докато говорим за това сега. Дръжте се здраво и се Забавлявайте! Помнете РАДОСТТА е Най-Високата Честота на планетата Земя сега.

Както казва Дрънвало:

„Ярка и свещена Светлина свети в нашите сърца и ни предлага жива надежда за целия свят и лично за нас. Извисяването към по-висши духовни светове не е процес, който могат да изминат само светците. Той е за всички нас, които изберем тази пътека на Сърцето тук на Земята, точно сега. Възнесението може да бъде осъществено в този свят, без да го напускаме, и докато сме будни за всичко, което е част от Реалността ни. Външният свят е само отражение и творение на вътрешния свят, който дълго е бил забравен, заедно с нашите Сърца.”

Като единственият Унгарски член на „Школата по Припомняне” искам да Ви поканя на семинара „Пробуждането на Озареното Сърце”, който ще бъде преведен и на български език.

Когато Друнвало въведе този нов метод, всичко се промени. Това е моментът, в който можем да се свържем със светлинните си тела по един естествен и завършен начин, който отваря вратата към Единството на Целия Живот.

А сега ще Ви дам малко предварителна информация с основните акценти за 4-дневния уъркшоп:

  • Свързване на сърцето с мозъка за балансиране на енергията
  • Активиране на третото око и на епифизната жлеза, което позволява на сърцето да погледне през окото на съзнанието и да даде началото на процес на съзидание
  • Влизане и преживяване на сакралното пространство на сърцето
  • Съзидание от сърцето, което не е полярно, а е пространство на Единството
  • Създаване Мер Ка Ба поле от сърцето, което е в хармония с днешните енергии
  • Обединяване на Мер Ка Ба полето създадено от ума с Мер Ка Ба полето, създадено от сърцето
  • Въведение в метода, който ни позволява в края на процеса да активираме сиянието около главата, което преди е било привилегия само на Светците
  • Придобиване на способност за вземане на решения, базирани на изборите на сърцето
  • Вкореняване на енергията на най-висшата ви, божествена същност
  • И още техники за запомняне кои сте всъщност и как да живеете радостно

Тези нови учения свързват сърцето с мозъка чрез епифизата, което активира ново Мер Ка Ба поле, основано на сърцето. В това съчетание, Мер Ка Ба с по-висока честота, което е накратко казано е Светлинното Тяло, е по-лесна за употреба и програмиране и се активира автоматично без нужда от запомняне на скорости и съотношение.
Тази основана на сърцето Мер Ка Ба, заменя основаната на ума Мер Ка Ба, преподаван преди от организацията „Цветето на Живота”.

Предлагам ви тази нова информация, за да ви съдействам да отворите сърцето си, и от своето сърце ще можете да активирате полето от светлина, Мер Ка Ба.
От този момент вашите мечти ще се превърнат в реалност и ние ще се научим да живеем от своето сърце в състрадание и хармония с целия живот, навсякъде.

Bezár