Kvet života

  • 1
  • 2
  • 3
  • Obrázky na pozadí

Význam nesmrteľnosti

Kresťania veria, že Ježiš zomrel a potom vstal z mŕtvych do druhého sveta. Tibetskí budhisti a väčšina hinduistických náboženstiev veria, že po smrti pretrvávame vo zvláštnom stave vedomia, z ktorého sa – po prevtelení − znovu narodíme na Zemi. Neveria však, že prevtelením život končí, ale že takto musí ísť ďalej, aby sme si našli cestu k vyšším úrovniam vedomia. A napokon, mnohé spoločenstvá New Age v súčasnej ére veria, že všetci čochvíľa absolvujeme vzostup – opäť do Nového...

Viac sa o tom dočítate

Objavili sme
sa v médiách

Ďalšie médiá

Seminár
Termíny

Oznámenie o termínoch
 

Prebudenie duchovného srdca

  • Posvätný priestor srdca – nadčasová dimenzia vedomia, prazdroj všetkých tajomstiev...
  • Prebúdzanie múdrosti v srdci – svetoznámy kurz Drunvala Melchizedeka na Slovensku a v Českej republike!
  • Vedomie Zeme a ľudstva dospelo do bodu, keď sme už zasa v stave tvoriť zo srdca.
  • Svätožiara nad hlavami svätcov zároveň ukazuje na schopnosť tvoriť podľa obrazov vo vlastnom srdci, ktorú pri narodení dostáva do vienka každý z nás.
  • Vstúpte do posvätného priestoru srdca a zažívajte naozajstnú radosť, ktorá je skutočným zmyslom vašej existencie!
  • Ďalšia úroveň kolektívneho vedomia – vstúpenie do posvätného priestoru srdca...
Články Prebudenie duchovného srdca
Bezár