Kvet života

  • 1
  • 2
  • 3
  • Obrázky na pozadí
)

Zopár riadkov od Drunvala Melchizedeka

V Spojených štátoch a aj v iných, na ľavú mozgovú hemisféru orientovaných krajinách sme najprv zaviedli štúdium, ktorým sa rozvíja ľavý mozog a neliečili sme emócie. V týchto krajinách majú problémy s osvojením si ženskej cesty. V mnohých túto prostú cestu jednoducho zavrhli. Vydali sme sa najprv cestou mužov (aby sme ich zaujali). Vašu pozornosť sme už získali – kráčate už tou cestou. Považujem za nevyhnutné vám oznámiť, že teraz − alebo aspoň v istej etape tejto cesty – sa musíte...

Viac sa o tom dočítate

Objavili sme
sa v médiách

Ďalšie médiá

Seminár
Termíny

Oznámenie o termínoch
 

Prebudenie duchovného srdca

  • Posvätný priestor srdca – nadčasová dimenzia vedomia, prazdroj všetkých tajomstiev...
  • Prebúdzanie múdrosti v srdci – svetoznámy kurz Drunvala Melchizedeka na Slovensku a v Českej republike!
  • Vedomie Zeme a ľudstva dospelo do bodu, keď sme už zasa v stave tvoriť zo srdca.
  • Svätožiara nad hlavami svätcov zároveň ukazuje na schopnosť tvoriť podľa obrazov vo vlastnom srdci, ktorú pri narodení dostáva do vienka každý z nás.
  • Vstúpte do posvätného priestoru srdca a zažívajte naozajstnú radosť, ktorá je skutočným zmyslom vašej existencie!
  • Ďalšia úroveň kolektívneho vedomia – vstúpenie do posvätného priestoru srdca...
Články Prebudenie duchovného srdca
Bezár