Kvet života

  • 1
  • 2
  • 3
  • Obrázky na pozadí

Toth

Odišiel odtiaľto zhruba na 2 000 rokov a cestoval na rozmanité planéty. Vždy keď niekam dorazil, pobudol na tamojšej planéte približne sto rokov, pozoroval jej obyvateľov pri rôznych činnostiach a učil sa od nich. Potom sa premiestnil na ďalšiu planétu a tak to pokračovalo, až kým sa nakoniec vrátil sem. Zaviazal sa prísahou, že tu zostane, kým nedosiahneme istú úroveň vedomia. Tú úroveň sme už dosiahli, a tak 4. mája 1991Toth opustil našu planétu. Udalosti pred, počas a po vojne...

Viac sa o tom dočítate

Objavili sme
sa v médiách

Ďalšie médiá

Seminár
Termíny

Oznámenie o termínoch
 

Prebudenie duchovného srdca

  • Posvätný priestor srdca – nadčasová dimenzia vedomia, prazdroj všetkých tajomstiev...
  • Prebúdzanie múdrosti v srdci – svetoznámy kurz Drunvala Melchizedeka na Slovensku a v Českej republike!
  • Vedomie Zeme a ľudstva dospelo do bodu, keď sme už zasa v stave tvoriť zo srdca.
  • Svätožiara nad hlavami svätcov zároveň ukazuje na schopnosť tvoriť podľa obrazov vo vlastnom srdci, ktorú pri narodení dostáva do vienka každý z nás.
  • Vstúpte do posvätného priestoru srdca a zažívajte naozajstnú radosť, ktorá je skutočným zmyslom vašej existencie!
  • Ďalšia úroveň kolektívneho vedomia – vstúpenie do posvätného priestoru srdca...
Články Prebudenie duchovného srdca
Bezár