Kvet života

  • 1
  • 2
  • 3
  • Obrázky na pozadí

MerKaBa ako prostriedok nanebovstúpenia

V biblii sa hovorí o Ezechielových kolesách, s pomocou ktorých Ezechiel vstúpil na nebesá. Bola to vlastne Mer-ka-Ba. V tóre sa spomína merkavah (v hebrejskom prepise). Toto slovo malo dva významy: „voz“ ako dopravný prostriedok a „Boží trón“. Spojením týchto dvoch výrazov sa nám ozrejmí pravý význam tohto slova. V starom Egypte sa tento archetypálny pravzor nazýval Mer-Ka-Ba. V skutočnosti pozostával z troch, a nie jedného slova. Mer znamenalo druh svetla, ktoré sa samé v sebe...

Viac sa o tom dočítate

Objavili sme
sa v médiách

Ďalšie médiá

Seminár
Termíny

Oznámenie o termínoch
 

Prebudenie duchovného srdca

  • Posvätný priestor srdca – nadčasová dimenzia vedomia, prazdroj všetkých tajomstiev...
  • Prebúdzanie múdrosti v srdci – svetoznámy kurz Drunvala Melchizedeka na Slovensku a v Českej republike!
  • Vedomie Zeme a ľudstva dospelo do bodu, keď sme už zasa v stave tvoriť zo srdca.
  • Svätožiara nad hlavami svätcov zároveň ukazuje na schopnosť tvoriť podľa obrazov vo vlastnom srdci, ktorú pri narodení dostáva do vienka každý z nás.
  • Vstúpte do posvätného priestoru srdca a zažívajte naozajstnú radosť, ktorá je skutočným zmyslom vašej existencie!
  • Ďalšia úroveň kolektívneho vedomia – vstúpenie do posvätného priestoru srdca...
Články Prebudenie duchovného srdca
Bezár