Kvet života

  • 1
  • 2
  • 3
  • Obrázky na pozadí

Auto na vodu je reálne

Tak ako dieťa, aj my môžeme načrieť do univerza nekonečných možností a nájsť si tú, ktorá nám najviac pomáha. Prečo si teda nezvoliť tak jednoduchú možnosť, ako je premena vody na energiu? V časopise Spirit of Maat (Duch bohyne Maat) sme veľa priestoru venovali propagácii vody − všetkých foriem vody, no najmä morskej vody − ako paliva pre automobily a všetky spaľovacie motory, ale aj na domáce využitie, napríklad na vykurovanie a náhradu elektriny. Keďže hladina oceánov stúpa,...

Viac sa o tom dočítate

Objavili sme
sa v médiách

Ďalšie médiá

Seminár
Termíny

Oznámenie o termínoch
 

Prebudenie duchovného srdca

  • Posvätný priestor srdca – nadčasová dimenzia vedomia, prazdroj všetkých tajomstiev...
  • Prebúdzanie múdrosti v srdci – svetoznámy kurz Drunvala Melchizedeka na Slovensku a v Českej republike!
  • Vedomie Zeme a ľudstva dospelo do bodu, keď sme už zasa v stave tvoriť zo srdca.
  • Svätožiara nad hlavami svätcov zároveň ukazuje na schopnosť tvoriť podľa obrazov vo vlastnom srdci, ktorú pri narodení dostáva do vienka každý z nás.
  • Vstúpte do posvätného priestoru srdca a zažívajte naozajstnú radosť, ktorá je skutočným zmyslom vašej existencie!
  • Ďalšia úroveň kolektívneho vedomia – vstúpenie do posvätného priestoru srdca...
Články Prebudenie duchovného srdca
Bezár