Kvet života

  • 1
  • 2
  • 3
  • Obrázky na pozadí

Peniaze ako prúdenie energie

Všetci sme už počuli karhajúco-varovné „skôr prejde ťava okom ihly ako vstúpi bohatý do kráľovstva Božieho“. Z pohľadu biblie peniaze − alebo aspoň láska k peniazom − sú koreň všetkého zla. Ale prečo? Z duchovného hľadiska peniaze a materializmus sú ilúzie, ktoré zakrývajú skutočnú povahu a zmysel života. Ak skutočným zmyslom (našej existencie) je rozpomínanie sa na posvätnú cestu, ktorá vedie k postupnému uvedomeniu si Božej prítomnosti a k jej žitiu, potom posadnutosť bohatstvom...

Viac sa o tom dočítate

Objavili sme
sa v médiách

Ďalšie médiá

Seminár
Termíny

Oznámenie o termínoch
 

Prebudenie duchovného srdca

  • Posvätný priestor srdca – nadčasová dimenzia vedomia, prazdroj všetkých tajomstiev...
  • Prebúdzanie múdrosti v srdci – svetoznámy kurz Drunvala Melchizedeka na Slovensku a v Českej republike!
  • Vedomie Zeme a ľudstva dospelo do bodu, keď sme už zasa v stave tvoriť zo srdca.
  • Svätožiara nad hlavami svätcov zároveň ukazuje na schopnosť tvoriť podľa obrazov vo vlastnom srdci, ktorú pri narodení dostáva do vienka každý z nás.
  • Vstúpte do posvätného priestoru srdca a zažívajte naozajstnú radosť, ktorá je skutočným zmyslom vašej existencie!
  • Ďalšia úroveň kolektívneho vedomia – vstúpenie do posvätného priestoru srdca...
Články Prebudenie duchovného srdca
Bezár