Kvet života

  • 1
  • 2
  • 3
  • Obrázky na pozadí

Život a smrť

Žil som hlboko v púšti na sever od Taosu v Novom Mexiku. Bolo to hádam v r. 1992. Spomínam si na jasno modrú oblohu a ešte vždy cítim v ústach suchý púštny vzduch, ktorý som vtedy mäkko a rytmicky vdychoval. V to ráno som rozjímal dlhšie ako zvyčajne a pri návrate do tela som priamo pred sebou pocítil niečiu prítomnosť. Otvoril som oči a predo mnou stála moja matka. Nikdy som ju tak nevidel, mihotajúc sa v zlatom svetle. Čo mám tým na mysli: moja mama nebola senzibilná. Celý život...

Viac sa o tom dočítate

Objavili sme
sa v médiách

Ďalšie médiá

Seminár
Termíny

Oznámenie o termínoch
 

Prebudenie duchovného srdca

  • Posvätný priestor srdca – nadčasová dimenzia vedomia, prazdroj všetkých tajomstiev...
  • Prebúdzanie múdrosti v srdci – svetoznámy kurz Drunvala Melchizedeka na Slovensku a v Českej republike!
  • Vedomie Zeme a ľudstva dospelo do bodu, keď sme už zasa v stave tvoriť zo srdca.
  • Svätožiara nad hlavami svätcov zároveň ukazuje na schopnosť tvoriť podľa obrazov vo vlastnom srdci, ktorú pri narodení dostáva do vienka každý z nás.
  • Vstúpte do posvätného priestoru srdca a zažívajte naozajstnú radosť, ktorá je skutočným zmyslom vašej existencie!
  • Ďalšia úroveň kolektívneho vedomia – vstúpenie do posvätného priestoru srdca...
Články Prebudenie duchovného srdca
Bezár