Žiť v srdci

Auto na vodu je reálne

Tak ako dieťa, aj my môžeme načrieť do univerza nekonečných možností a nájsť si tú, ktorá nám najviac pomáha. Prečo si teda nezvoliť tak jednoduchú možnosť, ako je premena vody na energiu?

V časopise Spirit of Maat (Duch bohyne Maat) sme veľa priestoru venovali propagácii vody − všetkých foriem vody, no najmä morskej vody − ako paliva pre automobily a všetky spaľovacie motory, ale aj na domáce využitie, napríklad na vykurovanie a náhradu elektriny. Keďže hladina oceánov stúpa, mohli by sme morskú vodu niekoľko rokov odčerpávať iba s pozitívnym efektom − dovtedy, kým by sa nenaskytlo nejaké lepšie riešenie – a ja verím, že by sa našlo.

Pôvodný návrh auta na vodu sme zverejnili v časopise Spirit of Maat už pred niekoľkými rokmi. Aj keď také auto bolo pojazdné, neboli na ňom ešte dotiahnuté niektoré maličkosti a nefungovalo ešte natoľko, aby mohol byť motor 100%-ne poháňaný vodou. Bol to však len začiatok. Auto splnilo svoj účel už tým, že vzbudilo záujem sveta o túto alternatívu.

Avšak niektoré nepravdy, ktoré prevládajú vo vedeckých kruhoch, tejto našej alternatíve nenahrávali. V odozve na náš pôvodný článok nám písali mnohí z vás, odvolávajúc sa na univerzitné učebnice. Vo všetkých sa vraj uvádza, že na rozbitie väzieb medzi vodíkom a kyslíkom vo vode treba viac energie, než sa vytvorí. To jednoducho NIE je pravda, ako mimo akékoľvek pochybnosti dokážeme v nasledujúcej stati. Nebolo by to však jediné nepravdivé tvrdenie v modernej fyzike. A navyše, zelený je strom života a šedá je teória v knihách.

Pozrite si tieto videoklipy a posúďte sami.

1. Už vyše tridsať rokov jazdí po Filipínach viac než 100 áut, ktoré sú na 100 % poháňané morskou vodou.
www.youtube.com/watch?v=UVhXrvCCILw

2. V Spojených štátoch zostrojili automobil, ktorý jazdí na vodu. S pomocou elektrolýzy prejde priemerný automobil skoro 5 200 kilometrov, pričom sa spotrebuje IBA 3,7 litra vody. Viď ďalej citované video Fox News.
www.youtube.com/watch?v=6Rb_rDkwGnU

3. Japonsko práve oznámilo, že vyvinulo automobil, ktorý je na sto percent poháňaný vodou. Využíva sa v ňom elektrický motor. Prameň: Reuters. Táto správa obletela svet iba pred niekoľkými týždňami.
www.timesofmalta.com/articles/viewmedia/55175

V tomto japonskom aute na vodu sa jednoducho využil princíp auta na vodík poháňaného palivovým článkom, v ktorom nádrž na stlačený vodík nahradil vodík vyrábaný podľa potreby zo 100%-nej vody. Je to veľmi jednoduché. Zároveň sa odstránil jeden z najväčších problémov s palivovými článkami (t.j. značne výbušný stlačený vodík v palivovej nádrži). Zásluhou toho sa japonské auto stalo jedným z najbezpečnejších áut, aké kedy človek vynašiel.

To však nie je všetko. Pozrite si, čo sa dialo cez víkend 23. augusta 2008 v meste Phoenix v štáte Arizona. Noviny Arizona Republic na titulnej stránke zverejnili reportáž o automobilkách, ktoré predvádzajú automobily poháňané vodíkom a dávajú ľuďom možnosť absolvovať na nich skúšobnú jazdu. Automobilky Ford, GM, Honda, Hyundai-Kia, Toyota, Mercedes-Benz, Nissan a BMW sa intenzívne venujú vynachádzaniu spôsobov práce s vodíkovým palivom a aj vozidiel, ktoré by poháňala iba voda.
www.azcentral.com/news/green/articles/2008/08/23/20080823hydrogen23.html

4. Kanada oznámila, že disponuje systémom na vykurovanie domácností, čistenie kanalizačných vôd a výroby elektriny – čisto na báze 100%-nej vody.
Xogen

Pozrite si videá spomínané v predchádzajúcom texte, prečítajte si odporúčané články a dôjde vám, že nastal významný historický okamih. Rátajte s tým, že zanedlho budete jazdiť autom, vykurovať si domácnosť a vyrábať vlastnú elektrinu na sto percent z vody.

Je to len začiatok, lebo od vody sa prejde k ďalším, ešte ohromujúcejším zdrojom energie. Príkladom sú technológie Zero Point a Global Scaling – obe sú pripravené na rozbeh, len čo sa technológia vody ako paliva zavedie do praxe.

PROBLÉM, KTORÝ BY VYRIEŠILA VODA

Verím, že vodu ako zdroj energie budeme potrebovať iba niekoľko nasledujúcich rokov – a to z dôvodov, ktoré si väčšina z nás neuvedomuje a ktoré siahajú ďalej ako aplikácie vo vozidlách.

Prečo potrebujeme na výrobu energie vodu? Sú predsa aj iné možnosti, ako získať energiu a iné druhy pohonov. Prečo práve voda?

Aj keď v dnešnej dobe ľudí na celom svete veľmi znepokojuje otázka globálneho otepľovania, čo je prirodzené, takmer úplne zabúdame na iné, rovnako dôležité problémy životného prostredia. Hladinu kyslíka v atmosfére každodenne decimuje to, že vykáľame lesy, spaľujeme rôzne chemické látky, napríklad benzín a naftu, v spaľovacích motoroch a vykonávame nespočetné množstvo rôznych ľudských činností, ktorými sa spotrebúva kyslík.

Obsah kyslíka vo vzduchu na planéte Zem vždy býval okolo 21% − hoci keby sme sa vrátili o niekoľko miliónov rokov späť, zistili by sme, že onehdy to bolo 35%. V dnešnej dobe vo svetových veľkomestách klesol na približne 16% (v závislosti od toho, o ktoré mesto ide). V niektorých mestách je tak nebezpečne nízky, že to ide na úkor zdravia. Niektorí vedci súdia, že nedostatok kyslíka je šíriaci sa neduh, ktorý nakoniec doľahne na celé ľudstvo, ba mohol by privodiť aj jeho zánik – v prípade, že by sme pokračovali v nastolenom smere technického rozvoja.

Zamyslite sa nad nasledujúcimi informáciami – aby ste si uvedomili, že ľudstvo nemôže ďalej pokračovať v znižovaní obsahu kyslíka vo vzduchu.

Obsah kyslíka vo vzduchu:

Signály a príznaky

15%-19,5%: znižuje sa schopnosť namáhavej práce; môže to narušiť koordináciu a vyvolať symptómy u osôb s koronárnymi, pľúcnymi alebo obehovými problémami.

12%-15%: prehlbuje sa dýchanie, zvyšuje sa pulzová frekvencia a zhoršuje sa koordinácia, vnímanie a úsudok.

10%-12%: ďalej stúpa frekvencia dýchania, dýchanie sa prehlbuje, zvyšuje sa pulzová frekvencia, človek je neschopný podávať výkon; trpí závratmi, slabým úsudkom a má zmodrané pery.

8%-10%: zlyhanie mentálnych funkcií, dvíhanie žalúdku, vracanie, omdlievanie, bezvedomie, popolavá tvár, zmodrané pery.

6%-8%: vystavenie sa atmosfére s takýmto obsahom kyslíka (expozícia) na dobu 8 minút môže privodiť smrť v 50-100% prípadoch; 6-minútová expozícia máva smrteľné následky v 25-50% prípadov; pri 4-5-minútovej expozícii je po ošetrení ešte možné zotavenie.

4%-6%: kóma do 40 sekúnd, kŕče, zastavuje sa dýchanie, nastáva smrť.

Tento problém sa však netýka iba atmosféry, ale aj v oceánov. Ešte viac vystúpi do popredia, ak si uvedomíme, že – pokiaľ ide o kyslík –atmosféra a oceány sú ako spojené nádoby.

Pred dvoma rokmi bolo vo svetových oceánoch obrovské množstvo lokalít s takou nízkou hladinou kyslíka, že sa odtiaľ odsťahovali alebo tam vymreli všetky živočíchy. Trvalo 35 rokov, kým to dospelo až tak ďaleko. Bohužiaľ sa situácia rapídne zhoršuje. V r. 2006 bolo 200 mŕtvych zón. Za 2 roky sa však ich počet zvýšil na 400.

Kyslík ako faktor životného prostredia sa rýchlo stáva rozhodujúcim činiteľom prežitia na súši aj v mori. 

Stačí si prečítať nasledujúci článok, ktorý vyšiel 14. augusta 2008.

Mŕtve zóny v oceánoch sa stávajú celosvetovým problémom

14. augusta 2008 o 24.00 východného letného času - WASHINGTON

Ako chronická choroba, ktorá zachváti celé telo, sa v svetových oceánoch šíria „mŕtve zóny,“ v ktorých je primálo kyslíka pre život.
„Mali by sme si uvedomiť, že hypoxia (čiže nedostatok kyslíka) nie je len problém lokálny,“ vyhlásil Robert J. Diaz z  Virginia Institute of Marine Science. „Je to globálny problém so závažnými dôsledkami pre ekosystémy."

„Tento problém nadobúda také rozmery, že začína ovplyvňovať aj naše výlovy, ktorými sa živíme,“ dodáva.

Diaz so spoluautorom Rutger Rosenbergom v piatkovom vydaní časopisu Science uvádzajú, že teraz jestvuje viac než 400 mŕtvych zón na celom svete − čo je dvojnásobne viac, ako uviedli vo svojich štatistikách Spojené národy iba pred dvoma rokmi.

„Narušenie prúdenia energií v našich systémoch by mohlo viesť k úplnému vyhynutiu krabov, garnátov, rýb. Tam to speje, ak nezastavíme šírenie sa mŕtvych zón,“ vyjadril sa Diaz v telefonickom rozhovore.

Diaz dodal, že najnovšie mŕtve zóny sa objavili na južnej pologuli – v Južnej Amerike, Afrike a niektorých častiach Ázie.

Ich zvýšený počet sa dá čiastočne vysvetliť tým, že niektoré oblasti chudobné na kyslík tam už mohli jestvovať roky, ale prišlo sa na ne len teraz. Ďalšie však vznikli iba nedávno – konštatuje Diaz.

Príčinou väčšiny svetových mŕtvych zón sú riasy, ktoré sa živia znečisťujúcimi látkami a oberajú ostatné morské živočíchy o kyslík. Vedci za hlavných vinníkov označujú najmä hnojivá a ďalšie látky splachované do morí z poľnohospodárskych plôch, kanalizácie a aj spaľovanie fosílnych palív.

Diaz a Rosenberg z Univerzity v Göthenburgu vo Švédsku uzavierajú, že by bolo nerealistické pokúsiť sa znovu znížiť objem splaškov na predindustriálnu úroveň.

„Poľnohospodári to nerobia zámerne,“ hovorí Diaz. „Nesporne by boli radšej, ak by ich (hnojivo) zostalo v pôde a neodplavilo by sa riekou preč.“

Vyjadril svoju nádej, že úmerne so zdražovaním vstupov, začnú poľnohospodári seriózne hľadať spôsoby, ako hnojivá udržať v pôde.

Diaz spresňuje, že nové oblasti chudobné na kyslík boli hlásené v zálive Samish Bay pri Puget Sound, v zálive Yaquina Bay v Oregone, na garnátových farmách v Taiwane, na rieke San Martin v severnom Španielsku a v niektorých nórskych fjordoch.

Tiež povedal, že v istej časti zálivu Big Glory na Novom Zélande začal chýbať kyslík po tom, čo na lososových farmách rozostavili plávajúce klietky. Keď sa však klietky odstránili, daná oblasť sa ozdravila.

Nedávno bola hlásená ďalšia mŕtva zóna, a to vo veľtoku Jang-c'-ťiang v Číne, hovorí Diaz. Táto oblasť je zrejme hypoxická už od 50-ych rokov 20. storočia. „Len my sme o tom nevedeli,“ poznamenáva.

Niektoré z týchto správ sa len teraz objavujú v periodikách, ku ktorým majú prístup aj západní vedci, dodáva.

Nancy N. Rabalais, výkonná riaditeľka Louisiana Universities Marine Consortium sa vyjadrila, že ju stúpajúci počet mŕtvych zón vôbec neprekvapuje.

„Bolo hlásených mnoho ďalších, no v skutočnosti je ich oveľa viac. To, čo sa stalo v industrializovaných krajinách v dôsledku intenzifikácie poľnohospodárstva, ktorá spôsobila vyplavovanie živín z pôdy do ústí riek a morí, sa teraz deje v rozvojových krajinách“ − konštatuje Rabalaisová, ktorá nebola členkou Diazovho výskumného tímu.

Spomína, že počas jej pobytu v Južnej Amerike v r. 1989 jej tvrdili, že ich rieky sú priveľké nato, aby niekedy museli čeliť rovnakému problému ako rieka Mississippi. „Teraz však mnohé ústia ich riek a aj prímorské oblasti trpia tým istým neduhom.“

„Stúpajúci počet (mŕtvych zón) v ústiach riek a pobrežných vodách je znepokojujúce znamenie, pretože tieto oblasti patria medzi najproduktívnejšie na celej zemeguli,“ poznamenáva.

MOŽNÉ RIEŠENIE

Ak začneme využívať vodu na pohon automobilov, lodí, lietadiel a podobne, ak ňou budeme vykurovať domácnosti a ak budeme využívať elektrinu vyrobenú z vody, môžeme túto situáciu zvrátiť. Jediné molekuly, ktoré vychádzajú z výfuku motora poháňaného vodou, sú vodná para a kyslík. TENTO KYSLÍK VŠAK NEPOCHÁDZA Z ATMOSFÉRY, POCHÁDZA Z VODY!!!!

Vždy, keď jazdíme autom na vodu, obohacujeme atmosféru o kyslík a chránime život na Zemi – lebo aj Zem, tak ako my, dýcha vzduch. Mohli by ste priložiť ústa k výfuku vozidla na vodné palivo a zhlboka sa nadýchnuť − bez toho, aby ste si ublížili. Je iróniou, že vdýchnutý vzduch z výfuku by bol čistejší ako vzduch, ktorý bežne dýchame.

Je jasné, že vzhľadom na nedostatok pitnej vody na Zemi zákonodarcovia zrejme povolia iba využívanie morskej vody. Nejaké riešenie sa však nájsť musí.

Tento článok má slúžiť len ako námet na úvahy a ako zdroj informácií. Hádam si nájdete spôsob, ako pokračovať v menení sveta – aby nielen všetko živé mohlo dýchať a malo všetko, čo potrebuje pre život, ale aby aj každá ľudská bytosť našla zdravie a radosť, ktoré sú jej právom od narodenia ako obyvateľa tejto planéty.

A vy môžete ďalej meditovať, kým prebiehajú tieto napínavé zmeny 3-rozmernej reality!!!

V láske a službe,
Drunvalo Melchizedek

Bezár