Žiť v srdci

Drunvalo a Melchizedek

Melchizedekovia

Viem, že sa s pomocou merkaby dá cestovať do iných dimenzií. Ak vaše vedomie nie je ešte dosť rozvinuté, aby zvládlo vyššie vibračné úrovne, nedokáže sa tam dlho udržať. Sú však bytosti, ktorým sa podarilo prejsť všetkými dimenziami a zostať pri vedomí.

Pritom sa učia, ako si udržať stabilitu a vedomie na všetkých 144 dimenzionálnych rovinách (v dvanástich dimenziách a na dvanástich alikvotných stupňoch každej z nich), t.j. ako prekonať veľkú bariéru, do ďalšieho stupňa. Žiak sa potom vynorí na druhej strane a uvidí širšie súvislosti − uvedomujúc si, že všetko v stvorení sa dookola opakuje.

V tom okamihu majú tieto bytosti možnosť rozhodnúť sa, či transcendujú tvorenie a navrátia sa späť k zdroju, alebo tu zostanú. Ak sa rozhodnú zostať, nazývajú sa Melchizedekovia. Život ich potom využíva na liečenie problémov medzi dimenziami.

V súčasnosti je v galaxii asi desať miliónov Melchizedekov a na planéte Zem je ich päť.

Drunvalo

Kto je vlastne Drunvalo Melchizedek? Začnem od Drunvalovho pra-pra-pra-starého otca, Machiavindu Melchizedeka. Machiavindu nám sem zoslalo galaktické centrum. Bol tu od prvého okamihu nášho stvorenia.

Veľké biele bratstvo a takzvané Veľké temné bratstvo sú dve, v každom ohľade protikladné vedomia, ktoré prestavujú vzájomne opačné formy. Machiavinda patril k Veľkému bielemu bratstvu, ktoré robí všetko preto, aby napomohlo našej evolúcii. Naproti tomu Veľké temné bratstvo robí všetko preto, aby šírilo strach a zabrzdilo evolúciu.

Sily týchto dvoch bratstiev sa zvyčajne vzájomne vyvažujú – tak, aby naša evolúcia prebehla v tom správnom okamihu, t.j. ani príliš skoro, ani príliš neskoro. Z pohľadu vyššej úrovne – štvrtej či vyššej dimenzie – je to vedomie jednoty. Tieto dve bratstvá sú len rôzne stránky toho istého vo vzájomnom súzvuku. Ako dobré či zlé to vidíme len preto, že sa nachádzame tu dole, uprostred polaritného vedomia. Zlo môže napáchať neskutočné krutosti a ohavnosti, ale len na úrovni polaritného vedomia. Inak sú to len a len lekcie.

Vzhľadom na ohromujúce udalosti, ku ktorým došlo v r. 1972 (ešte to rozvediem v osobitnej kapitolke), Temné bratstvo − ktoré mimochodom vedelo, k čomu sa schyľuje − získalo štyroch ďalších členov zo súhvezdia Orión. Veľké biele bratstvo na to reagovalo vyslaním štyroch členov z vlastných radov. Drunvalo bol jedným z nich. Zvolili ho kvôli jeho dlhodobým skúsenostiam v Ráde Melchizedekov v trinástej dimenzionálnej ríši. Bol tam takmer od jej začiatku, teda približne 10 miliárd pozemských rokov. Skoro nič nevedel o polarite (protikladoch) a bol sem vyslaný práve pre svoju nevinnosť.

Drunvalo sa ocitol v tomto tele, ani nevedel ako. Jeho telo obýval niekto iný, kým nebol Drunvalo pripravený ho používať. Daná osoba absolvovala výcvik a učenie, ktoré mohol Drunvalo neskôr zužitkovať. Bolo to tak dohodnuté. Podľa univerzálneho zákona na najvyššej úrovni je nezákonné vteliť sa akýmkoľvek iným spôsobom. Osoba, ktorá opustila svoje telo v prospech Drunvala, dostala niečo veľmi osobitné. Drunvalo však viac o tom nepovedal.

Drunvalo si pamätá takmer každú minútu svojho prechodu jednotlivými úrovňami dimenzií, t.j. celú cestu nadol od trinástej až po tretiu dimenziu, ktorú absolvoval pri príchode sem. Avšak pokiaľ ide o trinástu dimenziu, zámerne zastrel svoju pamäť rúškom zabudnutia. Podľa neho pamätať si teraz život v trinástej dimenzii by bolo priveľmi bolestivé. Nie je možné existovať tu, v tretej dimenzii, a zachovať si pritom úplnú spomienku na trinástu dimenziu. Drunvalo si pamätá, ako ho v trinástej dimenzii otec žiadal, aby sem prišiel. Pamätá si tiež pohybový vzorec, ktorý mu bol odovzdaný a s pomocou ktorého sa dá pohybovať vo veľkej prázdnote – lebo ňou musel prejsť, aby sa sem dostal.

Dlhú dobu postupoval na základe tohto vzorca veľkou prázdnotou. Nedokáže to vyčísliť v pozemských rokoch, ale trvalo to hodne dlho, azda aj milióny rokov. Pokračoval v pohybe, až kým sa znovu nezjavilo svetlo – a v tom časopriestore sa stretol s Machiavindom. Potom prešiel stredom nebuly (hmloviny), hviezdy uprostred Oriónovho pásu. Je to jedna z hlavných hviezdnych brán do iných dimenzionálnych úrovní. V našej galaxii je napríklad trinásť rôznych hviezdnych brán, ale hviezda uprostred Oriónovho pásu je výnimočná. V oblasti tejto hviezdnej brány pôsobí veľké svetlo a veľká temnota v tesnej blízkosti. Mnohí šediví vychádzajú presne z tejto časti galaxie.

Po prechode Oriónovým pásom sa Drunvalo vydal na cestu k Plejádam. Namieril si to k istej 4-dimenzionálnej planéte so zelenou atmosférou. Na tejto planéte bol bez formy, ale pri úplnom vedomí. Inak povedané, mal len formu svetelnej gule. Zrodil sa v detskom tele a ponechal si ho zhruba pätnásť pozemských rokov. Čoskoro zistil, že na Plejádach je galaktická univerzita. Ich obyvatelia pobývajú na vyšších alikvotných stupňoch štvrtej dimenzie. Všetko učenie tam prebieha s pôžitkom a radosťou. Pri výučbe sa vždy využívajú hry.

Keď sa Drunvalo naučil všetkému, čomu sa mal naučiť na Plejádach, odletel na tretiu planétu od Síriusa B. Tento svet bol skoro celý pokrytý oceánom. Obyvatelia Síriusa sú tiež vo štvrtej dimenzii, ale na nižšom alikvotnom stupni ako Plejáďania. Zatiaľ ešte nezažívajú radosť a potešenie v rovnakej miere ako Plejáďania, ale už im k tomu veľa nechýba. Na tejto morskej planéte nemal Drunvalo telo, ale bol čistým vedomím. Existoval tu tak, že sa privtelil k obrovskej bytosti, veľrybej samici. Približne jeden rok potom plával so svojou veľrybou. Pri spoločnej plavbe mu ona vyrozprávala históriu Zeme. Nosila v sebe úplný pamäťový záznam planéty Zem.

Toto krátke radostné obdobie skončilo, keď za ním prišli traja humanoidní (ľuďom podobní), 4- až 5-metroví Plejáďania a povedali mu, že je čas ísť. Vzali Drunvala na súš planéty, kde práve pobýval a dali mu už hotové telo dospelého Síriusana mužského rodu. („Ľudia na väčšine miest v galaxii nemrhajú telami tak ako my,“ poznamenáva Drunvalo.) Jeho bunky obsahovali pamäťové záznamy o tom, ako riadiť loď zo Síriusa, ktorú dostal k dispozícii.

Drunvalo spolu s 350 členmi posádky leteli loďou zo Síria podľa vopred určeného letového kurzu na Zem. Súčasťou cesty bol aj let zo Síria B priamo do stredu Síria A. Na úspešný let sa stačí naladiť na rovnaké vibrácie, ako má slnko. Vďaka tomu potom „horúce“ prestáva byť „horúcim“. Po deväťdesiat sekundovom prelete cez slnko Zeme sa vynoríte na druhej strane. Je to zásluhou našej úzkej spojitosti so Síriom. S pomocou tohto manévru Drunvalo a jeho posádka sa dostali do obežnej dráhy Venuše. Žije tam rasa Háthorov, ktorí sú najvyspelejšími bytosťami našej slnečnej sústavy.

Po niekoľkých dobrodružstvách v dimenzionálnej realite Venuše (kde zažili prudký lejak kyseliny sírovej), preleteli pútnici k Zemi a dostali sa na úroveň o jeden alikvotný stupeň vyššie ako je úroveň našej dimenzie − takže sme ich nemohli vidieť. Drunvalo zanechal svoje telo Síriančana a rozžiaril sa do svetelnej gule. Ešte vždy mu to pripadlo ako len menší posun vedomia, inak povedané, ako ľahké v porovnaní s nasledujúcim, už drastickejším vstupom do skutočne polaritného vedomia. Presunul sa vyššie, na úroveň štvrtej dimenzie Zeme a odtiaľ ďalej vystupoval dimenziami, hľadajúc známky života. Napokon natrafil na nanebovstúpených majstrov, ktorí pobývali na desiatom, jedenástom a dvanástom alikvotnom stupni šiestej dimenzie. Pripojil sa k nim a učil sa od nich v období od r. 1819 do r. 1850.

V r. 1850 sa Drunvalo narodil ako žena z kmeňa Taos v Novom Mexiku. Telo ženy si ponechal štyridsať rokov. Vr. 1890 ho vedome opustil – jednoducho tak, že zadržal ženin dych. Vrátil sa na úroveň šiestej dimenzie a zostal tam až do r. 1972.

10 apríla 1972 Drunvalo vošiel do svojho terajšieho tela. Celé to prebehlo jedným dychom. Pri výdychu vyšiel odchádzajúci duch von a pri nádychu vošiel Drunvalo dnu. Takto to celé čisto a zákonne prebehlo. Obaja duchovia predtým sedem až deväť rokov spolu komunikovali a na všetkých úrovniach žiadali o povolenie tak učiniť a aj ho dostali.

Drunvalo o sebe nerozpráva preto, aby dokázal svoju výnimočnosť. Naopak chce pripomenúť vám, akí ste výnimoční. Pripustite možnosť, že aj vy ste majstrom z vyššej dimenzie, ktorý tu má zvláštne poslanie. Takisto si uvedomte, že aby ste mohli svoje poslanie riadne naplniť, musíte sa stať natoľko človekom, nakoľko sa len dá; t.j. zaspať a zabudnúť. V pravý čas vám bude pripomenutá vaša pravá podstata. Prvú časť ste dokonale zvládli. Teraz nastal čas pre druhú fázu.

Drunvalo si pamätá, a to je (jediný) rozdiel. Je tu katalyzátorom, ktorý nás má previesť k nezbytnému prebudeniu.

Bezár