Žiť v srdci

Láska hory prenáša

Práve sa nachádzame v období kedy vedome postupujeme do ďalšej úrovne Života. Čo vy na to? Som presvedčený, že svet je na to pripravený. Všetky mriežky vedomia všade vo svete sú kompletné. Všetko sa uspôsobilo a doladilo – z ľudského hľadiska – na veľmi vysoký stupeň. Matka Zem je bdelá a vedomá. Presne pozná naše myšlienky a pocity. Pozná tie najhlbšie túžby nášho srdca. A som presvedčený, že nás Matka miluje tak, že si to ani nedokážeme predstaviť. Verím, že nám príde na pomoc a pomôže nám pochopiť, kto naozaj sme. A práve my, jej deti – tým, že budeme žiť svoj život – privedieme tento svet späť k svetlu.

Nadišlo 15-ročné obdobie (od r. 1998 do r. 2012), na ktoré sme sa pripravovali posledných 13 000 rokov. Ak sa naplní všetko, čo hlásali proroci o tomto časovom úseku, čochvíľa sa prerodíme na nový druh človeka. Dokonca aj vedci sa zhodujú v tom, že to zrejme tak bude. Púčikmi tejto novej ľudskej rasy sú deti so štyrmi aktívnymi kodónmi v DNA navyše.

Čím sa teda vyznačuje obdobie od r. 1998 do r. 2012? Všetci proroci minulosti naň upozorňovali. Domorodé obyvateľstvo na celom svete, pôvodní obyvatelia Ameriky (kmene Hopi a Taos Pueblo); bieli bratia a sestry; kmeň Zuluov v Afrike, všetci veria v nastávajúcu zmenu. Majovia na základe proroctva svojich starších a „Šiesteho slnka“ usudzujú, že prichádza Siedme slnko. Japonci podľa proroctiev veria, že nadišla doba návratu „Amaterasua“ na Zem. Potom tu máme Nostrodama s jeho predpoveďami a  proroctvá Edgara Cayceho. Cayceho proroctvo je vo svojom líčení asi najpodrobnejšie. Hovorí sa v ňom, že v zime 1998 vznikne nový zemský pól. Dokonca aj Spojené národy sú presvedčené, že do tohto obdobia sa počet obyvateľov Zeme zdvojnásobí a väčšina populácie vymrie. Posolstvo Kvetu života je, že k tomuto „prerodu“ dôjde v priebehu najbližších 15 rokov. Sme už pripravení, ale život rozhodne, kedy sa presunieme.

Čo teda máme robiť teraz, keď už nastala „doba veľkého prerodu“? Pripravovať sa fyzicky? Znamenalo by to nájsť si miesto, kde sa cítime bezpečne a uskladniť tam zásoby potravín a všetkého nevyhnutného na obdobie dvoch - troch rokov. Toto môže, ale aj nemusí byť to správne pre vás. Pochopme ako sa veci majú.

Po prvé, bola by to príprava na obdobie pred zmenou, a nie po nej. Predstava, že sa treba pripraviť a nejako to prečkať, a že potom budeme môcť vyliezť z úkrytu a po zmene pokračovať v živote ako predtým, je zavádzajúca.

Hneď ako dôjde k prerodu, v starom svete nebude vidno ten nadchádzajúci - nový. Pozdvihneme sa do nového sveta na inej vlnovej dĺžke, kde nám budú nanič akékoľvek fyzické prípravy, ktoré sme absolvovali na Zemi. Rovnako ako si po smrti nemôžeme so sebou nič vziať.

Takže dôvodom fyzických príprav je zabezpečiť si bezpečné miesto, aby prerod prebehol bez násilia a boja – pokojné miesto na meditovanie, kým vonku budú prebiehať všetky tie zmeny. Ak však nemáte pocit, že je to nutné, aj tak je dobre. Duch je večný. Bez ohľadu na to, čo sa stane, vy pretrváte.

To čo tu je naozaj dôležité, je stav vášho vedomia počas prerodu. Vedomím vieme prekonať akékoľvek fyzické problémy. Vnímajte a žite jednotu života. Ak viete, že je iba jeden Boh, že všetok život je úzko prepojený, ak túto jednotu vidíte všade a napokon, ak vy sami žijete túto jednotu každým dňom, Matka Zem vás ochráni a opatrne vás prevedie na ďalší svet. V tom spočíva veľké tajomstvo života a ochrana, ktorú Matka Príroda poskytne.

Ako to dosiahnuť? Zanechaním starého vedomia dobra a zla. Je to nevyhnutný predpoklad nato, aby sme vstúpili do nového, vyššieho vedomia. Staré vedomie vníma samo seba vo vnútri tela a všetko a všetkých ostatných mimo seba. Takýto spôsob nazerania je ilúzia. Hinduisti tomu hovoria „mája“.

V starovekom Grécku Hermes kedysi povedal: „Ako hore, tak dole.“ Tento výrok sa stal slávny už dávno, ale teraz ho už potvrdzuje aj veda. Makrokozmos a mikrokozmos sa navzájom odzrkadľujú. Rovnako významný je aj ďalší citát: „Ako dnu, tak vonku.“ Vnútrajšok a vonkajšok sú spojené.

A práve tu nás čaká hodný kus práce. Musíme si uvedomiť, že čo sa deje vo vnútri sa odráža navonok a naopak. Tento vzťah ovplyvňujú naše pocity. Strach bytosť sťahuje. Láska navodzuje rozšírený stav bytia. Keď sme zovretí strachom, vonkajší svet ovládne náš svet vnútorný. Keď sa otvoríme láske, vnútorný svet ovládne svet vonkajší. Čo sa stane, ak stratíte prácu? Prepadnete strachu a stiahnete sa. Máte pocit, že sa vám rúca celý svet. Čím viac sa bojíte, tým ťažšie si nájdete prácu. Ak sa však otvoríte láske, všetko sa prirodzene uberá tým správnym smerom. Ľudia chcú, aby ste pre nich pracovali, lebo vás chcú mať vo svojej blízkosti. Je to obojstranné.

A tak kľúč k prežitiu pri prechode z jednej dimenzie do druhej je zostať pozitívny a pociťovať lásku k životu − čo ako bezútešný vám pripadá vonkajší svet. Vedzte, že príroda je dokonalá. Rovnako dôležité je zároveň vedieť a vidieť, že veľký duch či príroda je živá a vie o vašej existencii. Vo svojom vnútri rozvíjajte spojenie s Bohom. Nositeľmi pôvodného chápania sú Kahunci na Havaji, ktorí veria v prírodu ako živú a vedomú bytosť.

Posledným kľúčom je dostať toto „spojenie“ s prírodou do vás, do vášho vnútra. Nechajte svoje vnútorné dieťa objavovať a hrať sa so životom. Marah Baba to dokonale vyjadril slovami: „Buďte šťastní, žiadne strasti.“ Bashar to povedal inak „Buďte šťastní bez zjavnej príčiny.“

Domov vás privedie radosť, príznačná pre deti

SPOMÍNATE SI?

S láskou a v službe
Drunvalo

Bezár