Žiť v srdci

My, anjeli

V starobylých mestách Mezopotámie odhalili reliéfy s anjelmi. O anjeloch sa hovorí aj na sumerských valčekoch a hlinených tabuľkách s klinovým písmom – čo sú najstaršie známe písomné záznamy na Zemi.

Anjeli sa spájajú s kresťanským, židovským a islamským náboženstvom – je to jedna z (mála) vecí, v čom sú zajedno. Židia dokonca zatrieďujú anjelov do 72 rôznych rádov.

Aj na druhej strane Atlantického oceánu, na Akropole v areáli archeologického náleziska Ek Balam na Jukatane, sa vynímajú reliéfy s anjelmi. Vytesali ich starí Majovia. Ak by sme sa viac ponorili do skúmania fenoménu anjelov v staroveku, našli by sme stopy po ich pôsobení v ľudskej civilizácii v rôznych časových obdobiach všade vo svete.

Jestvujú teda historické doklady o tom, že anjeli, prinajmenšom viera v anjelov, sprevádzali ľudstvo počas celej jeho zaznamenanej histórie.

Pre mňa je to však vec viery. Skalopevne verím v ich existenciu.

Moje stretnutia s anjelmi.

Ako sa už mnohí z vás zrejme dočítali v prvom zväzku mojej prvej knihy Prastaré tajomstvo Kvetu života, anjeli ma prvýkrát navštívili už dávno, a to v r. 1971.

Práve sme − spolu s vtedajšou manželkou – meditovali, keď sa nám obom znenazdajky zjavili v miestnosti, kde sme sedeli. Boli dvaja. Obaja boli veľmi vysokí, jeden bol zelený a druhý mal ultrafialovú farbu.

Anjeli sa na nás dívali a prehovárali k nám. Ako prvé vyriekli slová: „Nie sme od vás nijako oddelení. Sme vami.“

Od toho okamihu sa mi život navždy zmenil. Anjeli sa mi naďalej zjavujú a od toho dňa vedú moje kroky.

Charakteristické znaky anjelov

Toto je to hlavné, čo som sa dozvedel o anjeloch za posledných 32 rokov – odkedy sa mi prvýkrát zjavili.

1. Všetky ľudské bytosti majú aspoň dvoch anjelov, ktorí sú s nimi v priamom spojení. Poniektorí z nás ich majú oveľa viac.

2. Anjeli nemajú formu. Zjavujú sa nám v rôznych podobách − v závislosti od toho, v čo a ako veríme.

3. Anjeli naberú na seba určitú podobu za účelom nadviazania komunikácie. Pre nás ľudí je totiž nesmierny problém komunikovať s „vyššími bytosťami.“ Je nám zaťažko uveriť v taký druh spojenia, ak „nevidíme“ alebo si aspoň nepredstavíme toho, s kým hovoríme. Predstava ľuďom podobných bytostí s krídlami nie je pre anjelov príznačná. Táto podoba sa však nezriedka používa, pretože sa nám ľahko prijíma.

4. Anjeli žijú primárne v inej dimenzii, ale môžu vstupovať aj do tohto sveta.

5. Anjeli, s ktorými ste v spojení, sú doslova vami, ale na inej úrovni existencie. Nie sú „niečím iným“ alebo „niekým iným,“ kto by existoval nezávisle od vás. Anjeli sú tým, ím sme my.

V mojom ponímaní sú anjeli súčasť toho, čomu v mnohých duchovných tradíciách hovoria „vyššie ja.“ Ako som sa dozvedel a aj osobne zakúsil, existujeme na mnohých ďalších fyzických úrovniach života. Rozmanité stránky vlastného ja (self) na iných úrovniach sa súborne označujú ako naše „vyššie ja.“

Z tohto pohľadu má aj naše vyššie ja svoje vyššie ja – a tak to pokračuje ďalej, až po Boha ako pôvodcu všetkého života.

Anjeli majú v tejto postupnosti vedomia najbližšie k ľuďom. Hádam najdôležitejšie však je, že spomedzi všetkých vyšších bytostí je pre nás najľahšie anjelov vnímať a komunikovať s nimi.

Ježiš, Boží syn, hovoril s anjelmi. Takisto aj Mojžiš, Mohamed a Abrahám.

A rovnako môžete aj vy!

Ako komunikovať s anjelmi

Keďže nás Majovia a aj Hopiovia varovali, že obdobie od polovice augusta do konca decembra 2003 by so sebou mohlo priniesť nebývalé zmeny na Zemi (k čomu samozrejme môže, ale nemusí dôjsť – podľa toho, aký kolektívny sen ľudstvo spoločne vysníva), teraz je asi ideálna doba, aby ste prosili o pomoc a vedenie od svojich vlastných anjelov a ich aj dostali.

Ako na to? Najprv musíme anjelov pripustiť ako reálnu možnosť – inak naša neviera zabráni nášmu vedomiu sa na nich naladiť. Viera sama osebe však nestačí − iba nás otvára novým možnostiam. Je to však neodmysliteľný prvý krok.

Po druhé, keď sa otvárame navštíveniu anjelov, musíme zapojiť všetky svoje tri základné telá. Ak čo len jedno z nich nie je plne účastné tohto procesu, nič sa neudeje. Týmito troma najdôležitejšími telami sú mentálne, emocionálne a fyzické telo.


• Naše mentálne telo sa musí otvoriť, aby „uzrelo“ anjelov. Hneď si však treba ozrejmiť, čo je to „videnie,“ aby sme si neplietli pojmy. „Videné“ môže byť vonku v 3-rozmernom priestore vôkol nás, ale tiež to tak byť nemusí. Môže sa odohrávať vo vnútri, v našej mysli. Anjelom je to jedno.

Niektorí ľudia okrem toho „vidia“ po žensky. Hovorí sa tomu „cítenie“. Pri takomto spôsobe vnímania človek nevidí anjela vizuálne (zrakovým vnímaním), ale tuší jeho prítomnosť. Pri takomto vnímaní, aj keď nikdy v skutočnosti priamo anjelov „neuvidíme,“ môžeme s nimi celkom dobre komunikovať.

Znovu prízvukujem, že nezáleží na tom, či anjelov vidíme, vnímame ich inak alebo si ich vo svojom vnútri predstavujeme. Všetky tieto spôsoby sú rovnocenné. Väčšina ľudí do istej miery využíva každý z nich.


• Aj emočné telo treba aktivovať. Musíte cítiť emócie – tie, ktoré sú vám vlastné – akoby anjel či anjeli stáli v miestnosti alebo vy ste ich videli vnútorným zrakom. Bez emócií sa nič neudeje.


• Napokon sa musí zapojiť aj fyzické telo. Musíte cítiť vnemy vo svojom tele, ktoré by ste mali, ak by sa anjel fyzicky dostavil do vašej izby: ako vám adrenalín prúdi žilami, zrýchlený tlkot srdca, a tak ďalej.

Poviete si: „Ako to mám urobiť, ak sa mi môj anjel či anjeli v skutočnosti ani nezjavia?“ Vyžaduje to prax a intuíciu. Bez účasti všetkých troch tiel je veľmi málo pravdepodobné, že by ste dokázali nadviazať toto spojenie.

Ak naraz aktivujete svoje hlavné telá, otvoríte kanál medzi sebou a svojimi anjelmi. Potom sa vám môžu naozaj zjaviť alebo ich dokážete inak vnímať.

Stačí, aby sa vám to prihodilo čo len jediný raz, a váš život sa od základov zmení. Vaši anjeli – čiže vy na vyššej úrovni existencie – vás totiž budú môcť viesť spôsobom, ako by nedokázal nikto iný.

Anjeli a nadchádzajúce obdobie

Bez ohľadu na to, čo sa stane v najbližších štyroch mesiacoch, je očividné, že sme nastúpili obdobie veľkých zmien. Práve teraz nadviazanie spojenia medzi vami a vašimi anjelmi sa môže poľahky stať najdôležitejšou udalosťou vášho života.

Jasné a presné vedenie v dobe, v ktorej sa teraz nachádzame, má väčšiu cenu ako všetko, čo vlastníte a všetky vedomosti, ktoré ste nadobudli.

Anjeli do vášho života vnesú jasné a presné vedenie. Ešte dôležitejšie však je, že vám prinesú múdrosť ďaleko prekračujúcu hranice bežnej ľudskej skúsenosti.

Modlím sa za vás, aby sa vaše spojenie s anjelmi čo najskôr naplnilo. Vaši anjeli čakajú so srdcom otvoreným dokorán, s láskou k vám, ktorá predstihuje čokoľvek, čo ste poznali na Zemi.

S láskou a v službe,

Drunvalo

Bezár