Žiť v srdci

Na mňa to nedoľahne

Drunvalov príbeh o zázraku. Jeden víkend Drunvalo vyrozprával tento podivuhodný príbeh. Dáva vám na známosť, že sa to naozaj udialo. Ten príbeh je pravdivý.

V príbehu figuruje muž, ktorého Drunvalo kedysi stretol a hneď aj zaregistroval, lebo ho obklopovala – doslova zaplavovala – žiarivá guľa bieloskvúceho svetla.

Drunvalo ešte nikdy predtým neuzrel ľudskú bytosť s takým energetickým poľom. Preto muža zastavil, aby s ním chvíľu pobudol. Nakrátko si teda sadli.

Potom vstali, navzájom sa uklonili a rozlúčili, a každý sa pobral svojou cestou.

O niekoľko rokov na seminári, ktorý Drunvalo viedol v Japonsku, vkráčala presne tá istá „guľa svetla“ do seminárnej miestnosti a usadila sa. K tomuto mužovi sa otá ali všetky hlavy v miestnosti. Keď míňal týchto ľudí, klaňali sa mu.

"Kto to JE?" vyzvedal sa Drunvalo.

Jeho asistenti na seminári naňho neveriacky pozreli. "Vy neviete, kto TO je?!!" Drunvalo spomína, že to bolo, akoby v jeho domovine vošiel do miestnosti sám Robert Redford či prezident Spojených štátov amerických. Jednoducho nedokázali uveriť, že jestvuje niekto, kto toho muža nepozná.

"Nie. Nie, nepoznám ho. Kto to JE?"

A tak mu to povedali.

Vysvitlo, že je to jedna z najznámejších ľudských bytostí v Japonsku, ktorú pozná každý muž, žena a dieťa. Čím sa tento človek preslávil? Jednoducho tým, že zostal nažive! Mal byť už totiž dávno mŕtvy.

Nachádzal sa v oblasti priameho zásahu atómovej bomby v Hirošime v r. 1945. Bol k nej tak blízko, že ju priamo videl padať.

A prežil to.

Nielenže to prežil, ale neskrivil sa mu ani vlások na hlave, nemal žiadne zranenia. Nikdy netrpel chorobou z ožiarenia či inými nežiaducimi účinkami v dôsledku tejto skúsenosti.

Japonskí účastníci vraveli, že odvtedy vedci tohto muža pravidelne skúmajú a podrobujú zdravotným testom. Keď o ňom Drunvalo naposledy počul koncom 90-ych rokov 20. storočia, bol ešte vždy celý a bez prejavov ožiarenia. Ako dieťa ho však našli v blízkosti krátera, ktorý vyhĺbila bomba pri výbuchu. Vyšiel však z toho bez ujmy. Ani sa ho nedotkla. Je to vôbec možné?

Znie to neuveriteľne, no ten muž si ako dieťa myslel, že má moc ochrániť sa pred čímkoľvek. "Nič iné" za tým nebolo – také to bolo prosté.

Keď uzrel padajúcu bombu a uvedomil si, že má len chvíľku na to, aby konal, vyhodil ruky do vzduchu a vyriekol – s celým tým hlbokým vnútorným vedením a mocou a božskosťou vo svojom malom srdiečku − "MNE TO NEUBLÍŽI!"

Tá doba už nastala V dnešnej dobe sa zdá, že náš čas sa chýli ku koncu, ako o tom hovoria proroctvá. Že všetko, čo sme zasiali, aj zožneme.

Niektorým z nás srdce velí, že treba urobiť preventívne opatrenia – zásobiť sa potravinami, nachystať si výbavu na prežitie, zabezpečiť si zásoby vody pre seba a svoju rodinu. Drunvalo – podľa jeho vlastných slov − cíti, že musíme dbať na svoje (vnútorné) vedenie a že je pre nás ako duchovných bojovníkov dôležitá bdelosť.

No aj tak treba urobiť, čo sa dá − s vedomím, že v konečnom dôsledku stačí Láska. Stačí, že sme.

V Duchu Ma'at je to konečná pravda, ktorú pochopíme na tomto svete, v tejto situácii a v tejto dobe.

Uvádzame výňatok z Drunvalovej reči pred zhromaždením prorokov v r. 1998, ktoré sa konalo pod názvom: Láska je odpoveď na každú otázku . . .

Počas tohto prechodu bude vskutku dôležitý stav vášho vedomia. Vedomím prekonáte fyzické problémy. Vnímajte a žite jednotu Života.

Ak viete, že Boh je len jeden a že všetok život je úzko prepojený a ak uvidíte túto jednotu všade a napokon túto jednotu žijete aj v každodennom živote, Matka Zem vás ochráni a bedlivo vás prevedie do druhého sveta. V tom spočíva veľké tajomstvo Života a ochrana, ktorú poskytuje Matka Príroda.

Ako to dosiahnuť? Tým, že zanecháme staré vedomie Dobra a Zla. Inak sa nedostaneme na novú, vyššiu úroveň vedomia. Staré vedomie vníma samo seba vnútri tela a všetko a všetkých ostatných zas vníma ako niečo mimo seba. Tento spôsob nazerania je pomýlený. Hindovia to nazývajú Mája.

Hermes v starom Grécku kedysi povedal: „Ako hore, tak aj dole.“ Týmto výrokom sa preslávil, no jeho platnosť veda dokázala iba prednedávnom. Makrokozmos a mikrokozmos sú odraz jeden druhého. Rovnako je významný aj ďalší výrok: „Ako dnu, tak aj vonku." Vnútrajšok a vonkajšok sú ako dve spojené nádoby.

Tu si odžijeme a odpracujeme to, čo má pre nás význam − s uvedomením, že čo sa deje vo vnútri, sa odrazí aj navonok – a naopak. Na tento vzťah vplývajú naše pocity.

Strach nás bytostne zviera. Láska naše bytie rozširuje. Keď prepadneme strachu a stiahneme sa, vonkajší svet ovládne náš vnútorný svet. Ak sme láska sama a otvorení, vnútorný svet ovládne svet vonkajší.

Čo sa stane, ak stratíte prácu? Poddáte sa strachu, stiahnete sa a máte pocit, že sa vám rúca svet. Čím viac prepadáte strachu, tým ťažšie si nájdete prácu.

Ak však človek pociťuje lásku a má rozšírené vedomie, všetko sa zdá byť na pravom mieste. Ľudia chcú, aby ste pre nich robili, lebo chcú byť vo vašej blízkosti. Takto fungujú vzťahy.

Kľúčom k medzidimenzionálnemu prežitiu je zachovať si pozitívnosť a lásku k životu, aj keby vám vonkajší svet pripadal bez štipky nádeje. Uvedomte si dokonalosť Prírody. Rovnako dôležité je vedieť a pochopiť, že Veľký Duch/Príroda je nažive a je si vás vedomá. Rozvíjajte v sebe spojenie s Bohom. Príkladom pôvodného chápania sú Kahunovia na Havaji. Veria, že Príroda je živá a vedomá.

Konečný kľúč je realizovať toto „spojenie“ s Prírodou vo svojom vnútri. Nech vaše detské ja vypláva na povrch a "hrá" sa so Životom.

Meher Baba to vyjadril dokonale: „Buďte šťastní, nerobte si starosti.“ Bashar to sformuloval inak: buď šťastný bez zjavnej príčiny.

Práve detská radosť vás privedie domov.

PAMÄTÁTE?

S láskou a v službe,
Drunvalo

Bezár