Žiť v srdci

Peniaze ako prúdenie energie

Všetci sme už počuli karhajúco-varovné „skôr prejde ťava okom ihly ako vstúpi bohatý do kráľovstva Božieho“. Z pohľadu biblie peniaze − alebo aspoň láska k peniazom − sú koreň všetkého zla. Ale prečo?

Z duchovného hľadiska peniaze a materializmus sú ilúzie, ktoré zakrývajú skutočnú povahu a zmysel života. Ak skutočným zmyslom (našej existencie) je rozpomínanie sa na posvätnú cestu, ktorá vedie k postupnému uvedomeniu si Božej prítomnosti a k jej žitiu, potom posadnutosť bohatstvom a vlastnenie vecí nás môžu dostať na scestie.

Aj napriek tomuto konštatovaniu však neunikne našej pozornosti, že niektoré z duchovne najpokročilejších bytostí, aké kedy kráčali po povrchu Zeme, zároveň patrili k najbohatším jedincom svojej kultúry (napadol mi hneď St. Germaine a Jozef z Arimatey). Nazdávam sa, že pojem peňazí si lepšie uvedomíme, ak ich začneme vnímať ako energiu. V tomto kontexte sú peniaze „tok energie“ – tak ako energia životnej sily (prána alebo čchi) sa z duchovného hľadiska v ničom nelíši od kinetickej alebo atómovej energie, elektriny, tepla či ľubovoľnej inej prírodnej sily.

Tok peňazí – rovnako ako iné formy energie – sa riadi zákonmi Stvorenia. Aj tu – tak ako pri prúdení hocakého iného druhu energie – je kľúčová rovnováha. Elektrický spotrebič bude fungovať, iba ak má zabezpečený požadovaný príkon. Ak by bol príkon priveľký, spálili by sa drôty a aj samotný prístroj; ak by bol primalý, zariadenie by jednoducho nefungovalo. To isté platí pre teplo na vykurovanie. Ak by ho bolo priveľa, spálili by sme sa; ak by ho bolo primálo, zamrzli by sme.

Čo je však „priveľa“ pre ľudskú bytosť? Tak ako u všetkých iných foriem energie, aj tu je odpoveď individuálna: závisí od našich úloh a  zmyslu Života. Množstvo tepla, ktoré postačí na vyhriatie domácností na príjemnú teplotu, by žalostne nepostačovalo pri kutí konských podkov. Množstvo elektriny, ktoré spotrebuje digitálny fotoaparát, by bolo kvapkou vo vedre z hľadiska požadovaného príkonu chladničky. Nemôžeme za iných ľudí posúdiť, koľko peňazí je pre nich primerane veľa. Môžeme to určiť len sami za seba.

Jestvuje však kritérium, ktoré platí rovnako na peniaze, ako aj na všetky ostatné formy energie: energia musí prúdiť. Rovnako ako nedostatočné prúdenie čchi v tele vnímame ako chorobu, aj nedostatočné prúdenie peňazí prežívame ako ne-moc. V súčasnej modernej kultúre sa nedostatočné prúdenie finančnej energie neraz prejavuje ako istá forma stresu, kvôli ktorej môžeme vybočiť z cesty. Opačný prípad však takisto vyvoláva ne-moc: priveľa stagnujúcej a nazhromaždenej čchi vedie totiž k chorobe tela. Peniaze hrabané v strachu z  nedostatku taktiež vedú k duchovnej ne-moci.

Ak sme sa vyrovnali s otázkou peňazí, cítime úplnú dôveru, že sa nám dostane všetkého, čo potrebujeme. Nebojíme sa míňať peniaze na seba, prípadne ich využívať na pomoc druhým. Peniaze samotné nie sú problém. Robíme všetko, čo sme tu povolaní robiť – vediac, že prostriedky budú prúdiť k nám a skrze nás.

A tak sa zdá, že kľúčom je uvedomenie, že hojnosť − tak ako láska − nám budú nadelené primeraným dielom, len čo sa zbavíme obáv s nimi spojených. Rovnako ako láska, aj peniaze k nám jednoducho prúdia podľa potreby a takisto prúdia aj od nás, keď sa usilujeme okolo seba tvoriť mier a krásu – pre seba a pre druhých. S pokojom a poznaním zrodeným z viery v seba a Stvoriteľa, budeme v živote v súvislosti s financiami zažívať samé dobré veci.

Vo vydaní Spirit of Ma'at  (Duch bohyne Maat) z tohto mesiaca uvádzame a rozoberáme myšlienky mnohých mužov a žien. Hovoria o tom, čo pre nich znamenajú peniaze, ako súvisia so zdravým duchovným životom a ako môžeme aj my prejaviť vo svojom živote hojnosť, ktorá je srdcom tvorenia.

S láskou váš služobník
Drunvalo

Bezár