Žiť v srdci

Posvätné ženstvo a posun bodov rovnodennosti

V medziľudských vzťahoch medzi mužom a ženou sa vyskytujú určité cykly. Boli tiež pozorované veľmi malé, sotva postrehnuteľné cykly, napríklad medzi protónmi a elektrónmi v atóme. A jestvujú aj veľké vesmírne cykly.

Jeden z takýchto veľkých cyklov spočíva v posune bodov (precesii) rovnodennosti. Naša planéta, a aj obrovské množstvo menších zemských cyklov, závisia od tohto veľmi veľkého cyklu Zeme.

Precesia je jednoducho posun zemskej osi, ktorá trvá necelých 26 000 rokov. Zem počas týchto 26 000 rokov pomaličky prejde všetkými dvanástimi konšteláciami (vlastne trinástimi, ak počítame aj Orión).

Pre nás je zaujímavá povaha tohto cyklu, keďže súvisí so žensko-mužským cyklom v ľudstve. Staršie duchovné tradície (napríklad v Indii a Tibete) prišli na to, že keď sa os Zeme začne odkláňať od stredu galaxie, v ľudstve prevládne mužský princíp a chráni nás 13 000 rokov − v dobe, keď „upadneme do spánku.“

A potom, keď sa začne druhá fáza cyklu a os Zeme sa začne prikláňať k stredu galaxie, preberie vládu ženský princíp a vedie ľudstvo ďalších 13 000 rokov.

Obraz Zeme v ktoromkoľvek okamihu ako napoly čiernej (nočná doba) a napoly bielej (denná doba) a obraz ľudstva, v ktorom polovica sveta spí a polovica bdie, sú len malým príkladom širšej precesie rovnodennosti, keď na 13 000 rokov upadáme do spánku a potom sa na 13 000 rokov prebudíme. V oboch prípadoch sa prejavuje rovnaká dynamika.

Zhodou okolností sa práve teraz os Zeme nachádza presne v pozícii, kedy sa vlády v ľudstve ujíma žena a ľudstvo sa začína prebúdzať!

Môžeme pozorovať, že feministické hnutie neustále silnie. Ženy sa začínajú činiť v oblastiach, ktoré boli storočia doménou mužov, napríklad vo verejných funkciách, vojsku, firemnom vedení. Sme svedkami mnohých ďalších zmien.

Môže sa žena dostať na čelo Bieleho domu? Teraz je to veľmi reálne, hoci iba pred niekoľkými rokmi by to ani neprichádzalo do úvahy. Vláda môjho domovského štátu Arizony je takmer úplne v rukách žien, čo je možný predobraz našej budúcnosti.

India a Tibet sa zhodujú v tom, že keď vstúpime do tejto novej fázy precesie rovnodennosti, nielenže sa vlády nad ľudskými záležitosťami ujme žena, ale ona nás aj povedie späť k svetlu. Je princípom, ktorý nás vedie k vyššiemu vedomiu.

Inými slovami, ľudstvo sa začína prebúdzať a bude sa ďalej prebúdzať 13 000 rokov.

Nie je na tom nič „dobré“ ani „zlé.“ Je to jednoducho príznačné pre cyklus, ktorý stvoril Boh. Čím skôr si uvedomíme povahu tejto novej polovice cyklu, tým skôr nájde ľudstvo mier a rovnováhu.

Je načase, aby sme nechali odísť staré. Muži, ktorí vládli svetu tisíce rokov, teraz musia uznať veľmi reálnu potrebu začleniť do svetového diania aj ženy. Bez účasti nežnej a opatrujúcej ženskej stránky na svetovom dianí budú ľudstvo a Zem v tejto etape cyklu ďalej strádať. Pretože všetko, čo sa týka týchto cyklov, stojí a padá na rovnováhe.

Avšak podľa mňa a tých, čo vedia, o čom je precesia rovnodennosti, je absolútne nevyhnutné, aby žena a posvätné ženstvo, naďalej prenikali na pozície, ktoré tak dlho zaujímalo posvätné mužstvo − až kým pre ľudstvo nesvitne doba nového cyklu.

Potom ďalších 13 000 rokov budeme čoraz mocnejší a budeme si stále viac uvedomovať ľudský potenciál. Život v rovnováhe si človek skoro ani nevie predstaviť. Povedal som „skoro,“ lebo posvätná žena nás poženie na samé hranice toho v čo veríme že je možné a potom až za ne, kde nás povedie do posledného cyklu − nie po kruhu späť, ale po neustále sa rozširujúcej špirále.

A potom samozrejme, o ďalších 13 000 rokov odteraz, sa začne kontroly opäť ujímať muž, aby nás chránil pred temnotou a našou vlastnou nevedomosťou, keď znovu zaspíme.

Dobre teda mami, teraz preberáš štafetu ty. Tu je pochodeň. Veríme v teba. Kiež Boh žehná tvoju čistú ženskú múdrosť.

V láske Váš služobník
Drunvalo

Bezár