Žiť v srdci

Tajomstvo tajomstiev

V auguste 2003 som priamo na túto tému vydal novú knihu s názvom Living in the Heart (Žitie v srdci).

Zistil som, že pri poznávaní tajomstva tajomstiev je nadovšetko dôležitá priama skúsenosť. Rozprávanie či čítanie o posvätnom priestore srdca pripraví myseľ na tento prerod.

Aby som napomohol uskutočneniu tejto zmeny, vytvoril som CD ako súčasť tejto knihy. Dovedie vás do priestoru srdca podobným spôsobom, ako sa používal za dávnych čias, pred tisíckami rokov. Aspoň v to dúfam a modlím sa za to.

V čom teda spočíva toto tajomstvo tajomstiev?

Po prvé, na svetskej úrovni, ide o fyzický priestor vnútri tela, ktorý sa nachádza – v závislosti tej či onej tradície – buď vnútri srdca alebo v jeho tesnej blízkosti. Niektorí ho umiestňujú za srdce, podľa iných je viac do strany a iní zas tvrdia, že je pred srdcom. Väčšina však verí, že je lokalizovaný vnútri fyzického srdca a túto vieru zdieľam aj ja.

Jeden aspekt je však jasný. Nie je to srdcová čakra.

Podľa židovskej tradície sa tajomstvo tajomstiev označovalo ako tajomná komora srdca. V hindských posvätných textoch, upanišádach, sa o ňom hovorí ako o miestočku vnútri srdca. Niekedy sa mu tiež vraví posvätný priestor srdca, a práve tento názov používam aj ja vo svojej novej knihe.

Popravde sa o tejto, úplne najdôležitejšej súčasti ľudskej skúsenosti, napísalo veľmi málo.

Za dávnych čias bolo toto miesto vnútri srdca nepochybne známe. Vchádzalo sa doň počas obradov, čo ešte vždy robí zopár „zabudnutých“ kmeňov v odľahlých končinách sveta.

V dnešnej dobe je HeartMath Institute priekopníkom v odkrývaní tohto dávneho poznania. Zároveň tam nachádzajú nové informácie – o ktorých zrejme nevedeli ani ľudia v dávnych dobách.

Z môjho pohľadu a aj podľa náhľadu mnohých pôvodných kmeňov, tento posvätný priestor srdca predstavuje jedinú možnosť, ako môže raz na Zemi zavládnuť mier. Všetky politické úkony na Zemi sú na báze duality, ktorá je dôsledkom pádu. Táto forma vedomia je založená na egu.

Pokiaľ bude ego riadiť dianie vo svete, nikdy nepoznáme mier. Ego všetky udalosti hodnotí z vlastného hľadiska buď ako dobré, alebo ako zlé. Ego vždy myslí v prvom rade na seba. Pokiaľ sa ego cíti v bezpečí a pohode, zvyčajne sa nestará o to, čo sa deje – z perspektívy ega – tam „vonku“, mimo neho.

Realita vnútri srdca

Srdce je také odlišné! Svet vníma ako obraz (predstavu), nie ako niečo „reálne,“ a všetko vníma naraz. Srdce pozná iba jednotu a „jedno“, a z tejto perspektívy aj nazerá na svet. Nikdy by neurobilo nič, čo by niekomu uškodilo – lebo vie, že nejestvuje „dvoje.“

Všetko, čo jestvuje, je v srdci. Dokonca aj vtedy, keď to vlastne ani neexistuje, je to v srdci.

Ľudia − v minulosti som k nim patril aj ja – často veria, že „láska“ je slovo na označenia toho, čo súvisí s priestorom srdca. Oslavujeme svätého Valentýna s obrázkami srdca, čím vyjadrujeme naše naladenie sa na „lásku“ a puto k nášmu milovanému.

Avšak z posvätného priestoru srdca môže vzísť veľa rozmanitých druhov lásky. Láska, ktorú zažívajú dvaja ľudia medzi sebou, však zriedka vychádza zo srdca. Tento druh lásky má v skutočnosti pôvod v emočnom tele a kontroluje ho pravá mozgová hemisféra.

Emócie a pocity sú polarizované – tak ako samotný mozog. Sú pre ne príznačné protikladné prejavy – láska sa napríklad môže zvrátiť na nenávisť.

Koľkokrát ste niekoho, koho veľmi ľúbite, pobozkali a potom, len o desať minúť nato, ste v návale srdu („srd“ je vlastne slovko „srdce,“ oklieštené o dve koncové písmenká) vyriekli „neznášam ťa!“ To je podmiene ná láska. Z okamihu na okamih sa mení.

V posvätnom priestore srdca tkvie takpovediac iný druh emočného tela, ktoré nerozlišuje protiklady. Táto LÁSKA nepozná hranice, nekladie si žiadne podmienky a bude existovať večne − nech sa deje, čo sa deje.

Táto LÁSKA pozná iba jednotu a tvorí len preto, aby všade a všetkému živému prinášala radosť.

Odkedy sme padli zo srdca do mysle, nachádzame sa v pekle.

A tak sa modlím, aby sme čoskoro, jedného dňa, našli všetci toto miesto vo svojom srdci, pretože na tomto najposvätnejšom mieste sa všetci spájame v jedno.

Pripadá vám to ako bombastické táraniny na spôsob New Age – alebo aj vy si uvedomujete možnosti a moc toho, o čom mnohí ľudia v dnešnej dobe hovoria ako o skrytom svete srdca?

Všetky svetové náboženstvá a duchovné disciplíny sa nepriamo zmieňujú o tejto možnosti. Väčšina z nich však už zabudla, ako vlastne vstúpiť do tohto posvätného priestoru. Konkrétne metódy, rovnako ako väčšina dávnych praktík, upadli do zabudnutia.

Ale ako som už spomenul na začiatku, táto skúsenosť sa nikdy nemôže naozaj stratiť, lebo z nej čerpá ľudstvo a je na nej postavený kozmos. Môže byť iba zakrytá rúškom tajomstva − akýmsi závojom.

Tak ako všetky prírodné deje, všetko má svoj čas. Návrat ľudského rodu k srdcu je len otázka času.

Pamätajte, že všetky veľké výdobytky ľudstva vždy začali jedinkým mužom či ženou. Nevidíte, že keby čo len jedna osoba (a prečo nie práve vy?) vstúpila do srdca v LÁSKE a začala by posvätný snový proces tvorenia nového sveta, časom by sme nasledovali aj my ostatní?

Závoj je len závoj! Pravda je vždy večná. Skrze jednu osobu by mohlo byť tajomstvo tajomstiev zjavené v obyčajnom svete, v našom každodennom živote.

Asi ste si už všimli, že z tejto state som zámerne vypustil samotné inštrukcie hovoriace o tom, ako vstúpiť do vedomia srdca. Je to práve kvôli tomu, že dávni ľudia nikdy (a ak vôbec, tak len zriedka) nezapisovali svoje poznanie. Pokynmi, ako na to krok za krokom, sa tam nedostanete. Nie je to niečo, čo by sa dalo odovzdať jedným článkom. Ako uvidíte po dočítaní, druhí vám môžu nanajvýš pomôcť pripraviť sa, nič viac.

Modlím sa, aby môj počin v podobe tejto knihy a CD poslúžil ľuďom. Pravda je, že bez skúseného učiteľa a ústneho podania je veľmi ťažké skutočne nájsť tento posvätný priestor.

A tak, ak ešte vždy potrebujete pomoc zvonku, pozrite si harmonogram seminárov na mojej osobnej webovej stránke Drunvalo.net.

Dokonca aj na mojom seminári Žitie v srdci sa dva dni pripravujeme, kým sa vôbec pokúsime o vstup do tohto posvätného priestoru. V takomto prostredí sa však dá väčšina problémov prekonať a obyčajne je možné aj zažiť priamu skúsenosť.

Drunvalo

Bezár