Žiť v srdci

Toth

Odišiel odtiaľto zhruba na 2 000 rokov a cestoval na rozmanité planéty. Vždy keď niekam dorazil, pobudol na tamojšej planéte približne sto rokov, pozoroval jej obyvateľov pri rôznych činnostiach a učil sa od nich. Potom sa premiestnil na ďalšiu planétu a tak to pokračovalo, až kým sa nakoniec vrátil sem. Zaviazal sa prísahou, že tu zostane, kým nedosiahneme istú úroveň vedomia. Tú úroveň sme už dosiahli, a tak 4. mája 1991Toth opustil našu planétu.

Udalosti pred, počas a po vojne v Golfskom zálive boli len vyvrcholením čohosi. Prvýkrát za posledných 16 000 rokov je teraz svetlo na našej planéte silnejšie ako temnota. Aj keď to ešte nevidíme, pomer síl sa zmenil a to, čo predtým platilo ako litera zákona, už viac neplatí. Teraz, keď negatívnosť vzdoruje svetlu − čo je jej základná prirodzenosť − namiesto toho, aby premohla svetlo, umocní ho a my zosilnieme. Takže treba vydržať!

Najznámejším počinom Totha bolo zavedenie písma na planéte. V Egypte ho nazývali „pisárom,“ lebo spísal celú históriu staroveku. Preto bol Drunvalo vyslaný k nemu. Väčšinu informácií o nás a o našej histórii má Drunvalo práve od Totha. Toth nikdy neváhal zdôrazniť, že vec možno nevystihol na sto percent správne, ale jeho podanie udalostí sa zrejme značne blíži k tomu, čo sa skutočne stalo.

Drunvalo sa prvýkrát stretol s Tothom v r. 1972. Študoval vtedy alchýmiu, t.j. spôsob premeny ortuti či olova na zlato – nie za účelom zarobenia peňazí, ale v záujme pozorovania chemických reakcií. Všetky chemické reakcie majú svoju paralelu na tej či onej úrovni života. Ak spoznáme chemické pochody a spôsob, akým sa viažu atómy do molekúl a ako sa tieto molekuly navzájom preskupujú, pochopíme do hĺbky, ako prebiehajú procesy na makroúrovni. Pravá alchýmia je v prvom rade o poznaní, ako naša úroveň vedomia sa prelieva do Kristovho vedomia.

Drunvalo tento systém študoval u majstra. Jedného dňa práve spolu meditovali s otvorenými očami. Po hodine sa Drunvalov učiteľ stratil z miestnosti. V priebehu dvoch či troch minút sa priamo pred Drunvalom sformovalo úplne iné telo. Tento človek bol nízky, mal asi 1,6 metra, a vyzeral približne na sedemdesiat rokov. Mal výzor starého Egypťana a  bol veľmi prosto zaodiaty. Drunvalovi utkveli v pamäti najmä jeho oči – boli ako oči dieťaťa: veľmi mäkké a nesúdiace.

Povedal Drunvalovi, že vo vesmíre chýbajú tri atómy. Chcel od Drunvala, aby ich našiel. Drunvalo mal zážitok, ktorý nechce popisovať, ale vďaka ktorému vedel, o čo Tothovi šlo. Toth sa uklonil, poďakoval sa a zmizol. O niekoľko minút sa znovu objavil učiteľ alchýmie. Nemal ani potuchy o tom, čo sa stalo. Myslel si vlastne, že tam bol celú dobu.

Drunvalo si nebol vedomý toho, že sa mu vtedy zjavil sám Toth. Viac ho neuzrel do 1. novembra 1984. Vtedy začali pravidelne spolu komunikovať a pokračovali v tom niekoľko mesiacov.

Bezár