Žiť v srdci

Význam nesmrteľnosti

Kresťania veria, že Ježiš zomrel a potom vstal z mŕtvych do druhého sveta.

Tibetskí budhisti a väčšina hinduistických náboženstiev veria, že po smrti pretrvávame vo zvláštnom stave vedomia, z ktorého sa – po prevtelení − znovu narodíme na Zemi. Neveria však, že prevtelením život končí, ale že takto musí ísť ďalej, aby sme si našli cestu k vyšším úrovniam vedomia.

A napokon, mnohé spoločenstvá New Age v súčasnej ére veria, že všetci čochvíľa absolvujeme vzostup – opäť do Nového Sveta.

Aký je zmysel a účel takéhoto pohľadu? Je to reálne? Alebo len jednoducho zomrieme, a nezostane po nás žiadna stopa − akoby sa po nás zľahla zem?

Prevtelenie, znovu vzkriesenie, vzostup (nanebovstúpenie)

Najprv si vymedzme tri výrazy, ktoré používame na označenie možností, ktoré v našom ponímaní môžu nastať po opustení fyzického sveta.

K prevteleniu dochádza vtedy, ak zomrie osoba , ktorá nie je pripravená natrvalo prejsť do vyšších sfér. V takom prípade pobudne najprv Duša určitú dobu vo „svete“ stvorenom len na tento účel (ja verím, že sa nachádza v 4. dimenzii) a potom sa vracia späť na Zem, aby sa znovu narodila ako ľudské dieťa. Takto sa životný cyklus dookola opakuje. Duša pritom dostáva ďalšiu príležitosť získať múdrosť, ktorú potrebuje, aby mohla pokračovať na vyšších úrovniach vedomia. Tento cyklický proces pokračuje počas mnohých životov − až kým sa Duša nenaučí, ako vstúpiť do vyšších svetov. Vtedy sa reinkarnácia stane pre dušu tým, čím je hračka pre dieťa: zabudne na ňu a nahradí ju znovu vzkriesenie či vzostup (nanebovstúpenie).

Znovu vzkriesenie začína, keď Duša dosiahne istú úroveň uvedomenia si Reality, ale si ešte plne neuvedomuje to, čo ľudia v dávnoveku nazvali Mer-Ka-Ba a čo novodobé skupiny označujú ako svetelné telo človeka. Ak niekto, kto takto funguje zomrie, má dostatok vedomostí na to, aby prerobil svoje telo podľa pôvodnej predlohy, pokračoval v existencii vo vyšších svetoch a dosiahol nesmrteľnosť. Robí to však z pohľadu Reality, ktorá ešte celkom nepoňala svetelné telo v jeho úplnosti.

Vzostup (nanebovstúpenie) sa uskutoční, ak Duša zvládla ľudské svetelné telo alebo Mer-Ka-Bu, a to ešte za života v ľudskom tele. Zvyčajne to trvá niekoľko stoviek, niekedy i tisícok životov. Po plnom pochopení a odžití si toho, čo mali Duše, ktoré opúšťajú tento svet, priamo odchádzajú do vyšších svetov – bez toho, aby zomreli obvyklým spôsobom. V príhodnom okamihu sa jednoducho stratia (telo so všetkým, čo k tomu patrí) − sťaby sa „vyparili“ a znovu sa objavia vo vyšších svetoch. Nezrekonštruujú si telo − fyzicky si ho odnesú preč so sebou.

Pri tomto spôsobe vnímania treba mať telo na druhom svete, keďže dospelá ľudská forma na tomto svete sa stáva „dieťaťom“ na druhom svete. Práve preto je také dôležité mať so sebou telo. Príkladom sú egyptské a kresťanské praktiky. Všimnite si, že obe sa zameriavajú na konzerváciu tela.

Existujeme, aby sme preskúmali všetky možnosti.

Je jedna cesta významnejšia ako iná? Záleží na tom, akým spôsobom zomrieme?

Moji učitelia hovoria, že v konečnom dôsledku na tom vôbec nezáleží. Prečo? Nie je predsa cesta vyššieho vedomia do nanebovstúpenia lepšia, ako obyčajná smrť? Ich odpoveď by znela: Boh nadelil život s možnosťou vyskúšať si všetky spôsoby tvorenia. Je to normálne ak ktokoľvek s otvorenou mysľou pozoruje Prírodu.

Kryštály sa neustále menia, skúšajú všetky možné spôsoby usporiadania atómov do všakovakých typov mriežok, aby naplno rozvinuli celú potenciu kryštálov. S diatómovou zeminou (kremelinou), jednou z najstarších tunajších životných foriem, sa stretávame v každej geometrickej štruktúre, akú si len vieme predstaviť. Uhlíkové formy sa neprestajne menia na nové formy, pričom vyskúšajú všetky možnosti. Dokonca aj vírusy, ktorých základná forma je čisto geometrická, sa neustále menia, aby vyskúšali všetko, čo sa dá.

Z tejto perspektívy teda život − v priebehu zomierania a prechodu do vyšších svetov − skúša všetky možnosti. Možno niektorá z ciest vyžaduje väčšie vedenie a múdrosť. Pri napĺňaní prvotného plánu (základného smerovania) sú však všetky spôsoby rovnocenné. Koniec koncov väčšina z nás uznáva slobodnú vôľu. Slobodná vôľa znamená, že všetko je možné. Znamená to, že si môžeme voliť cestu dobra či zla. Ak by totiž nejestvovali obe tieto polarity, nemohla by existovať ani slobodná vôľa.

Dá sa vôbec naisto dokázať, že pomimo viditeľného vesmíru existujú aj ďalšie svety a že „Najväčšie Dobrodružstvo Ducha“ sa nekončí smrťou fyzického tela? Sú naozaj iné dimenzie? Existujú paralelné svety? Jestvuje skrytá stránka života, ktorú odtiaľto nevidíme?

Sme nesmrteľní?

S láskou váš služobník,
Drunvalo

Bezár