Žiť v srdci

Zopár riadkov od Drunvala Melchizedeka

V Spojených štátoch a aj v iných, na ľavú mozgovú hemisféru orientovaných krajinách sme najprv zaviedli štúdium, ktorým sa rozvíja ľavý mozog a neliečili sme emócie. V týchto krajinách majú problémy s osvojením si ženskej cesty. V mnohých túto prostú cestu jednoducho zavrhli. Vydali sme sa najprv cestou mužov (aby sme ich zaujali). Vašu pozornosť sme už získali – kráčate už tou cestou. Považujem za nevyhnutné vám oznámiť, že teraz − alebo aspoň v istej etape tejto cesty – sa musíte začať učiť aj ženským spôsobom.

Ak chcete nájsť osvietenie v tomto svete, je „liečenie emócií“ zásadne dôležité. NEDÁ sa obísť. Hneď ako začnete spoznávať vyššie svety, sami v istom bode zastavíte svoj rast – dokiaľ nedôjde k emočnému vyliečeniu. Je mi ľúto, ale tak to je. Nemôžete dosiahnuť skutočný pokrok v Mer-Ka-Be či inom druhu meditácie, ak máte nevyrovnané emočné telo.

Dôverujte si a pripustite možnosť, že vám do života vstúpi niekto, kto vám pomôže riešiť citovú nevyváženosť (aj keď si ju ani nemusíte uvedomovať). Takmer vždy to vyžaduje pomoc zvonku. Svoje vlastné problémy zvyčajne nevidíme, a tak je v tejto oblasti ľudskej skúsenosti jediným riešením pomoc zvonku.

Iba ak je osoba pomerne emočne zdravá a citovo vyvážená, môže úspešne fungovať s pomocou Mer-Ka-By.

Drunvalo Melchezidek

Bezár