Žiť v srdci

10 ilúzií človeka

 • Existuje potreba
 • Existuje neúspech
 • Existuje odpojenosť
 • Existuje nedostatok
 • Existuje požiadavka
 • Existuje posudzovanie
 • Existuje odsúdenie
 • Existuje podmienenosť
 • Existuje nadradenosť
 • Existuje nevedomosť

 

Teraz si pozri Pravdu!

 • Boh nič nepotrebuje
 • Boh nemôže prehrat a ani ty nemôžeš
 • Nič nie je oddelené od ničoho
 • Všetkého je dostatok
 • Nič nemusíte urobiť
 • Nikdy nie ste súdení
 • Nikdy nebudete odsúdení
 • Láska nepozná podmienky
 • Nič memôže byť nadradené nad svoju podstatu
 • Vy toto všetko už viete


Zdroj: Neal Donald Walsch V jednote s Bohom

Bezár