Žiť v srdci

Mylné predpoklady

 • Som buď fyzický, alebo nefyzický, buď mŕtvy, alebo živý.
 • Moji rodičia vedia lepšie ako ja, čo je pre mňa dobré alebo zlé, lebo sú tu oveľa dlhšie a sú to moji rodičia.
 • Ak budem dostatočne silno vzdorovať nežiadúcim veciam, zmiznú.
 • Prišiel som sem žiť správne a presvedčiť aj ostatných, aby žili rovnako správne. A keď mám ja z niečoho pocit, že je to správne, musí to byť správne aj pre ostatných.
 • Pretože ja som starší, ako ty, som múdrejší, a preto by si ma mal nechať, aby som ťa viedol.
 • Tým, čo som, som sa stal v deň, keď som sa narodil do tohto fyzického tela. Som bezcenná bytosť, ktorá musí v tomto živote tvrdo bojovať a všetko si zaslúžiť.
 • Ak sa budem dostatočne snažiť alebo tvrdo pracovať, dosiahnem čokoľvek.
 • Aby sme mohli byť v harmónii s niekým iným, musíme chcieť to isté a mať rovnaké názory.
 • Cesta k radosti vedie cez činy. Keď sa cítim zle,môžem sa začať cítiť lepšie tak, že niečo urobím. Môžem sa zamerať na situáciu, ktorá je podľa môjho názoru príčinou toho, že sa cítim zle a odísť z nej. A akonáhle budem preč, začnem sa cítiť lepšie. K tomu, čo chcem, sa môžem dostať tak, že odídem od toho, čo nechcem.
 • Nemôžem mať všetko, po čom túžim,preto sa musím vzdať niečoho, čo je pre mňa dôležité, aby som mohol mať niečo iné.
 • Ak odídem z nežiadúcej situácie, nájdem to, čo hľadám.
 • Existuje obmedzený zdroj všetkého, čo chceme. Keď teda uspokojím nejakú svoju požiadavku, pripravím o niečo niekoho iného. Všetko bohatstvo, všetky zdroje aj odpovede už existujú a čakajú len na to, kedy ich objavíme. No ten, kto príde prvý, pripraví o tieto výdobytky ostatných.
 • Existuje správny a nesprávny spôsob života. A všetci ľudia by sa mali zhodnúť na tom, čo je správne a správať sa podľa toho.
 • Existuje Boh, ktorý všetko zvážil a dospel ku konečnému a správnemu záveru ohľadom každej jednej veci.
 • Kým ste vo fyzickom tele, nemôžete vedieť, aká bude skutočná odmena alebo trest za vaše fyzické skutky. Odmenu alebo trest dostanete až po fyzickej smrti.
 • Tým, že zbierame údaje o dôkazoch alebo výsledkoch toho, ako žijú ľudia na Zemi, môžeme účinne posúdiť, čo je dobré a čo zlé. A akonáhle sa dopracujeme k takýmto záverom, stačí ich presadiť. A akonáhle sa na nich všetci zhodnú - a hlavne akonáhle všetkých prinútime správať sa podľa nich - na Zemi zavládne harmónia.
 • Len mimoriadni ľudia, ako napríklad zakladateľ nášho spoločenstva, naozaj komunikujú s Bohom. A všetko ostatné poznanie sprostredkované inými ľuďmi je tým pádom nesprávne.
 • Ak v našej spoločnosti odhalíme nežiadúce prvky, môžeme ich odstrániť a potom budeme mať viac slobody.
 • Dobrý vzťah je taký, kde je hlavným zámerom partnerov udržiavať vzájomný súlad a harmóniu.
 • Keď sa sústredím na veci fyzickej povahy, som menej duchovný.
 • Ako rodič som povinný mať na všetko odpoveď a tieto odpovede svoje deti naučiť.
 • Môžem kritizovať úspešných ľudí a aj tak mať úspech.
Bezár