Потокът от изобилие щедро тече – и той е правилен, и е време, да вземеш своя дял. Това няма да е трудно за теб и няма да отнеме много време, защото ти вече си минал голяма част от пътя.

Source:
Getting into the vortex - Esther and Jerry Hicks